Programma Academische Zitting

Inauguratie Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek
26 september 2013
Hof Van Liere, Venusstraat 13, 2000 Antwerpen

17u00

 

     Verwelkoming
     Prof. dr. Johan Meeusen, vicerector

17u10

 

     Verwelkoming
     Prof. dr. Dirk Vanheule, decaan Faculteit Rechten

17u20

 

     Inleiding
     Prof. dr. Thierry Vansweevelt,  promotor leerstoel

17u30

 

     Gezondheidswetgeving: een terugblik en een blik vooruit
     Christiaan Decoster, Directeur-Generaal FOD Volksgezondheid

18u00

     Het gezondheidsrecht in Nederland: verleden, heden en toekomst
     Prof. mr. Aart C. Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht Universiteit Leiden 
     en coördinator gezondheidsrecht artsenorganisatie KNMG

18u30

 

     Receptie