Schaarste in de gezondheidszorg. Het werd een prangend actueel vraagstuk tijdens de COVID-crisis. Het is echter helemaal geen nieuw thema.

Tijdens deze studiemiddag brengt AHLEC verschillende thema’s samen die kaderen binnen schaarste in de gezondheidszorg. Experten komen spreken over de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen, allocatie van organen, of nog, over triagebeslissingen op de intensieve zorg. Gelet op de sterke mensenrechtelijke en ethische component, wordt het thema ook vanuit dat perspectief benaderd.

Programma

13.00 uur
Ontvangst

13.30 uur
Verwelkoming
Prof. dr. Thierry Vansweevelt (UAntwerpen, Voorzitter AHLEC)

13.45 uur
Schaarste in de gezondheidszorg – een mensenrechtelijke perspectief
Prof. dr. Kristof Van Assche (UAntwerpen)

14.10 uur
Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen
Dr. Nick van Gelder (UAntwerpen, Hoofd juridisch departement FAGG)

14.30 uur
Q&A

14.50 uur
Pauze

15.20 uur
Allocatie van organen
Prof. dr. Thiery Chapelle (UAntwerpen, diensthoofd hepatobiliaire, transplantatie en endocriene heelkunde UZA)

15.40 uur
Triage in de intensieve zorg
Prof. dr. Manu Malbrain (intensivist, Chief Medical Officer Medaman)

16.00 uur
Een ethisch perspectief
Dr. Simon Godecharle (theoloog, dr. in de biomedische wetenschappen)

16.20 uur
Debat en vragen

17.00 uur
Einde

Locatie

 • UAntwerpen
  Campus Drie Eiken
  Aula D.O.6
  Universiteitsplein 1
  2610 Wilrijk
 • On demand van maandag 4 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 125 euro. Deze prijs omvat (on demand) deelname aan de opleiding, de digitale documentatie en een koffiepauze.

Nemen gratis deel:

 • personeelsleden UAntwerpen
 • studenten UAntwerpen.

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

 • OVB: 3 juridische punten.
 • IBJ (in aanvraag).​
 • IGO: erkende de opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor zover ze effectief (online) aanwezig zijn. Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de kost niet ten laste. Vervanging door een collega toegestaan, hiervan wordt de organisatie vooraf schriftelijk in kennis gesteld.
 • RIZIV (in aanvraag).
 • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 1 opleidingspunt/lesuur.

Aanwezigheidsattesten worden na afloop van de on demand periode (m.a.w. na 31.01.2024) aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende organisatie.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, rechtspractici, artsen, ziekenhuismedewerkers.