AHLEC ontving voor de volgende vier jaar een research grant van Bank J. Van Breda & C° voor een doctoraatsonderzoek over “De zorgverlener als titularis van een vrij beroep en als ondernemer”.

Daarom nodigt AHLEC u uit op de inaugurale zitting van deze research grant op donderdag 5 maart.

Locatie: Bank J. Van Breda & C°, Ledeganckkaai 7, Antwerpen.Het medisch beroep verandert plots heel snel. Artsen zijn sinds kort ook ondernemers geworden. Daarnaast is er toenemende druk op de vergoeding per prestatie richting een geforfaitariseerde beoefening. Dit alles kan, zonder zinvolle correcties, artsen doen kiezen voor een werkomgeving die hen ontzorgt van deze lasten. Is het einde van het medisch vrij beroep in zicht?

Programma

  • 18:00 u. - Ontvangst 
  • 18.30 u. - Verwelkoming door Dirk Wouters, CEO Bank J. Van Breda & C° 
  • 18.45 u. - Het Universiteitsfonds en het wetenschappelijk onderzoek.Prof. Dr. Filip Lardon, vicerector en kankerspecialist UAntwerpen. 
  • 19.00 u. - Het belang van grants voor het wetenschappelijk onderzoek binnen AHLEC.Prof. Dr. Thierry Vansweevelt, voorzitter AHLEC UAntwerpen. 
  • 19.10 u. - De arts als ondernemer, inhoudelijke opzet van de Bank J. Van Breda & C° GrantProf. Dr. Filip Dewallens, promotor van het onderzoek. 
  • 19.30 u. - De arts in de kunst, feestrede.Prof. Dr. Ann Van de Velde, kliniekhoofd hematologie UZA en bestuurder Biological and Medical Art in Belgium. 
  • 20.00 u. - Receptie