Studievoormiddag 13 oktober 2018: de nieuwe Code van medische deontologie

Begin mei 2018 kondigde de Nationale Raad van de Orde van Artsen de komst van een nieuwe code aan, die wordt voorgesteld als een summiere tekst die de medisch ethische principes reflecteert en die bewust afstand doet van verouderde deontologische principes en regels en procedures, zoals het verplicht voorleggen van contracten van artsen aan de provinciale raden. In het najaar van 2018 zal een compendium worden gepresenteerd dat aan de hand van adviezen van de nationale raad en beslissingen uit de rechtspraak de reikwijdte van de bepalingen zal preciseren, aldus de nationale raad.

Op zaterdagvoormiddag 13 oktober 2018 organiseert AHLEC een studievoormiddag over de nieuwe Code van medische deontologie, waarin de krachtlijnen van de nieuwe code zullen worden besproken, de impact ervan op het tuchthandhavingsrecht wordt geanalyseerd en de bepalingen ervan zullen worden getoetst aan de vereisten van behoorlijke regeling.

Deze studievoormiddag is interessant voor alle artsen, (ziekenhuis)juristen, ziekenhuisdirectie, advocaten, beleidsmakers, enz.

Programma

9u00     Inleiding

Prof. dr. Thierry Vansweevelt (Voorzitter AHLEC, UAntwerpen, advocaat)

9u10     De krachtlijnen en het kader van de nieuwe Code

Dr. Tom Goffin (jurist Nationale Raad Orde der Artsen)

9u40     De nieuwe Code: een beter instrument voor tuchthandhaving?

Dr. Lieven Wostyn (Provinciale Raad West-Vlaanderen)

10u10   Pauze

10u45   Regels en ruimte voor professionals. Een (Nederlands) beroepsethisch perspectief

Jos Kole (IQ healthcare – Radboudumc Nijmegen)

11u15   De nieuw Code getoetst aan kwaliteitseisen van behoorlijke regelgeving

Coralie Herijgers (doctoranda AHLEC, Universiteit Antwerpen)

11u45   Debat met sprekers en externe genodigden over onder meer de volgende vraagpunten:

  • De nieuwe Code: een vooruitgang?
  • Professionele samenwerking: tussen artsen en tussen artsen en andere gezondheidszorgberoepen: welke regelgeving?
  • Artsen en reclame?
  • Open houding bij fouten: realistisch of naïef?

Externe genodigden:

dr. Christel De Pooter (Provinciale Raad Orde van Artsen Antwerpen); dr. Jean Colin (Eerste lijn, Wijkgezondheidscentrum); Prof. dr. Filip Dewallens (KULeuven, UAntwerpen, advocaat)

13u00   Einde

Praktisch

De studievoormiddag gaat door op zaterdag 13 oktober 2018 van 9u tot 13u en vindt plaats in de Promotiezaal van de Universiteit Antwerpen, gebouw Q, Campus Drie Eiken, Wilrijk (plan campus drie eiken)

De inschrijvingsprijs bedraagt 80 euro (inclusief koffie en receptie).

Erkenningen

Erkenning door de Orde van Vlaamse balies werd aangevraagd.

Erkenning bij het RIZIV werd aangevraagd.

Presentaties