Studieavond niet-medische dossiers

Op donderdag 27 februari 2014 vond een studieavond plaats over de toegang tot niet-medische dossiers in het ziekenhuis.

Aan bod kwamen onder meer de toegang tot het dossier van de ombudsdienst, het ethisch comité, het comité ziekenhuishygiëne, de maatschappelijk assistent/psycholoog, enz.

Programma

18u45    Ontvangst met receptie

19u15    Inleiding

                Prof. dr. Thierry Vansweevelt (gewoon hoogleraar UA, advocaat)

19u20    Juridische aspecten verbonden aan de toegang tot niet-medische dossiers

                in het ziekenhuis

                An Vijverman (advocaat Dewallens & partners)

20u05    Respondent

                Dr. Leon Luyten (arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens,

                hoofd dienst medische informatie gezondheidsgegevens UZA)

20u30    Discussie

21u00    Receptie

Powerpoint-presentaties