Seminarie 'Aanstormend talent in het gezondheidsrecht'

Op 23 november 2013 vond een seminarie plaats in het AZ Sint-Jan in Brugge over actuele topics uit het gezondheidsrecht voor artsen, advocaten en ziekenhuispersoneel.

Programma

08u45   Onthaal

09u15   Inleiding 
              Prof. dr. Thierry Vansweevelt, gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat

09u25   De nieuwe wet op de esthetische geneeskunde
              Dr. Sylvie Tack, advocaat, praktijkassistent UGent

09u45   Respondent dr. Ann Dierickx, advocaat

10u05   Discussie

10u15   Gedeeld beroepsgeheim in de transmurale zorg
               Dr. Frederic Blockx, magistraat

10u35   Respondent dr. Lieven Wostyn, voorzitter Provinciale Raad West-Vlaanderen
              Orde van geneesheren

10u55   Discussie

11u05   Pauze

11u20   Een uitbreiding van de Euthanasiewet? Psychiatrische patiënten,
              geïnterneerden, minderjarigen en dementerenden

              Dr. Evelien Delbeke, advocaat, gastprofessor UAntwerpen

11u40   Respondent dr. Bart Hansen, coördinator gezondheidsethiek Emmaüs Groep,
              professor KULeuven

12u00   Discussie

12u10   Negatieve wilsverklaring: interpretatieproblemen n.a.v. een recente casus
              Dr. Christophe Lemmens, advocaat, navorser UAntwerpen

12u30   Respondent prof. dr. Patrick Cras, diensthoofd neurologie UZA, hoogleraar
              UAntwerpen

12u50   Discussie

13u00  Lunchpauze

14u00   Overheidsopdrachten: aanneming van ziekenhuisartsen 
           
   Dr. Diego Fornaciari, advocaat, praktijkassistent KULeuven – HUB

14u20   Respondent Liesbeth Lafaut, advocaat

14u40   Discussie

14u50   Onderzoek op afgestaan lichaamsmateriaal: vermoede toestemming
              of geen toestemming?

              Dr. Nick van Gelder, advocaat, navorser UAntwerpen

15u10   Respondent Sarah Panis, advocaat, navorser Universiteit Antwerpen

15u30   Discussie

15u40   Orde der Geneesheren: over dringende voorlopige maatregelen en over 
              het toedienen van medicatie (zaak Jonathan Jacob)

              Dr. Tom Goffin, jurist Nationale Raad Orde der geneesheren

16u00   Respondent dr. Jean Colin, huisarts, ondervoorzitter Provinciale Raad
              Antwerpen Orde der geneesheren

16u20   Discussie

16u30   Receptie

PowerPoint-presentaties