Studiedag Ziekenhuisnetwerken en Uitreiking André Prims-prijs

Op 8 oktober 2016 organiseerde AHLEC een studievoormiddag over ziekenhuisnetwerken. Op deze studievoormiddag werd tevens de wetenschappelijke prijs voor het gezondheidsrecht André Prims-prijs uitgereikt.

Programma

9u00     Ontvangst

9u15     Inleiding door prof. dr. Thierry Vansweevelt (UAntwerpen)

9u30     Netwerken van ziekenhuizen: aan de slag!

              Prof. dr. Filip Dewallens (KU Leuven, UAntwerpen)

10u00   Juridische knelpunten bij netwerking tussen publieke en private

              ziekenhuizen

              Prof. dr. Steven Van Garsse (UAntwerpen, Universiteit Hasselt)

10u45   Pauze

11u00   De vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van onder het stof. Een

              flexibel alternatief voor samenwerking tussen ziekenhuizen

              Prof. dr. Joeri Vananroye (KU Leuven)

11u30   Uitreiking van de André Primsprijs 2014-2015 aan Nils Broeckx voor

              zijn boek 'Orgaantransplantatie. Juridische en ethische aspecten’

              door Prof. dr. Thierry Vansweevelt, voorzitter van de jury.

11u40   Recente knelpunten en voorstellen tot verbetering van de

               Orgaantransplantatiewet

               Dr. Nils Broeckx

12u00   Receptie   

13u00   Einde

PowerPoint-presentaties