De spannendste dingen gebeuren aan de grenzen, dat geldt ook voor het aansprakelijkheidsrecht.

Daarom organiseert AHLEC, de Leerstoel voor gezondheidsrecht en gezondheidsethiek van de UAntwerpen, een congres over de nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s in ziekenhuizen en voor het eerst ook over die in ziekenhuisnetwerken. Er zijn niet enkel organieke nieuwigheden, ook de rechtspraak oordeelt recent soms verrassend ‘vernieuwend’ ... . AHLEC wil deze evoluties in kaart brengen en kritisch laten becommentariëren.

Voor de eerste maal zullen op een congres volgende aansprakelijkheden samen besproken worden:

 • de ziekenhuisbestuurders in functie van het vernieuwde rechtspersonenrecht
 • de ziekenhuisnetwerken en hun organen van medebestuur
 • de medische raad en de ethische comités bij procedurefouten en kaduke adviezen
 • de hoofdarts en de diensthoofden bij het geven of uitblijven van instructies
 • de stagemeesters en hun aansprakelijkheid in hun meervoudige rechtsverhouding
 • de invloed van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen op de aansprakelijkheidsverzekeringen.

Prestigieuze sprekers treden aan. De thema’s worden ingeleid door deskundigen met terreinkennis. Nadien worden de knelpunten juridisch geduid en worden er oplossingen aangereikt.

Programma

08.30 uur - Onthaal

09.00 uur - Verwelkoming en inleiding congresvoorzitter
Thierry Vansweevelt (gewoon hoogleraar UAntwerpen, voorzitter Ahlec)

09.10 uur - Uitdagingen en risico's voor de ziekenhuis- en netwerkbestuurders
Jo Leysen (vertegenwoordiger Eleyas bv, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout)

09.25 uur - De aansprakelijkheid van ziekenhuis- en netwerkbestuurders
Bram Van Baelen (PHD researcher KULeuven)

09.55 uur - Vragen uit het publiek

10.05 uur - Uitdagingen en risico's voor medische (netwerk)raden
Dr. Guy Hendrickx (voorzitter Medische Raad ZNA en Netwerk Medische Raad GZA-ZNA)

10.20 uur – De aansprakelijkheid van adviesorganen: medische (netwerk medische (netwerk)raden en ethische comités
Christophe Lemmens (gastprofessor UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)

10.55 uur – Vragen uit het publiek

11.10 uur - Pauze

11.40 uur - Uitdagingen en risico's voor (netwerk)hoofdartsen en (netwerk)diensthoofden
Dr. Katrien Bervoets (ZNA)

11.55 uur - De aansprakelijkheid van (netwerk)hoofdartsen en (netwerk)diensthoofden
Filip Dewallens (hoofddocent UAntwerpen, bijzonder gasthoogleraar KULeuven, advocaat balie provincie Antwerpen)

12.25 uur - Vragen uit het publiek

12.40 uur - Lunch

14.00 uur – Open disclosure
Jeroen Brouwers (beleidsmedewerker Vlaams Patiëntenplatform)

14.15 uur - De aansprakelijkheid van de ziekenhuisarts in een netwerk en als stagemeester
Tom Balthazar (hoofddocent UGent, stafmedewerker Zorgnet- Icuro)

14.45 uur - Vragen uit het publiek

15.00 uur - Debat: de aansprakelijkheidsverzekering in netwerkverband: hoe dekkingsleemten vermijden?
 o.l.v. Thierry Vansweevelt, met als panel:

 • Pieter Panneel (Van Breda Risk & Benefits)
 • ​Karl Scheldeman (AMMA)
 • de sprekers

16.00 uur - Einde

Locatie​

On demand tot 1 mei 2022.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 150. Deze prijs omvat (online) deelname aan het congres.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer IBAN BE57 7350 0799 7535 (BIC KREDBEBB) van AHLEC, UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat AHLEC in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en AHLEC behoudt zich dan ook het recht voor deze btw door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

AHLEC is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van AHLEC Antwerpen is DV.O214631.

Erkenningen

 • RIZIV: 5.5 CP.
 • OVB erkent de studiedag voor vijf standaardpunten.
 • IGO erkent de studiedag voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding. Vervanging door een collega is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf schriftelijk in kennis gesteld.
 • IBJ erkent de studiedag voor zes punten (voortgezette opleiding).
 • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 7 opleidingspunten in verzekeringen.

Aanwezigheidsattesten worden na afloop van de on demand periode (dus na 01.05.2022) aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende organisatie.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, artsen, ziekenhuismedewerkers, rechtspractici.