Studieavond Informed Consent 8 maart 2016

Op dinsdag 8 maart 2016 organiseert de leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) een studieavond omtrent Informed Consent, onder voorzitterschap van prof. Dr. Thierry Vansweevelt.

 

Presentaties

Erkenning

De studieavond werd door de OVB erkend voor 2 juridische punten.

Erkenning bij het RIZIV werd aangevraagd.

De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft bijgevolg recht op 2 opleidingspunten in verzekeringen.

Programma

18u45

Verwelkoming en aftekenen lijsten

19u

Inleiding studieavond

Prof. dr. Thierry Vansweevelt (UAntwerpen, Voorzitter AHLEC)

19u10

Het cassatiearrest van 25 juni 2015 en de algemene bewijsregels

De heer Wannes Vandenbussche (aspirant FWO, KULeuven)

19u30

Ethische visie op informed consent en bewijslast

Prof. dr. Sigrid Sterckx (UGent)

19u50

Bewijs van informed consent via vermoedens, het patiëntendossier en toestemmingsformulieren

Prof. dr. Thierry Vansweevelt (UAntwerpen, voorzitter AHLEC)

20u10

Informed consent: visie vanuit deontologie en praktijk

Prof. dr. Patrick Cras (UAntwerpen, UZA)

20u25

Informed consent: gevolgen voor de verzekeraar

De heer Pieter Panneel (Vanbreda Risk & Benefits)

20u40 Uitvoerig debat
21u30 Einde studieavond en aftekenen lijsten