Artificiële intelligentie in de gezondheidszorg en uitreiking André Prims-prijs 2018-2019

Op zaterdag 18 mei 2019 organiseert AHLEC een studievoormiddag over artificiële intelligentie in de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg is een van de sectoren waar artificiële intelligentie een hele grote rol zou kunnen spelen. Het kan leiden tot een grotere kennis, een grotere efficiëntie, meer accuraatheid, enz. Tezelfdertijd wordt ook gewaarschuwd voor de gevaren van artificiële intelligentie.

Tijdens deze studievoormiddag laat AHLEC een aantal experten aan het woord over dit razend boeiende thema.

Op 18 mei wordt tevens de wetenschappelijke prijs voor het gezondheidsrecht André Prims-prijs 2018-2019 uitgereikt.

Programma

8u30      Ontvangst

9u00      Inleiding

               Prof. dr. Thierry Vansweevelt (UAntwerpen)

9u10      Wat kan artificiële intelligentie betekenen voor de gezondheidszorg?

               Dr. ir. Tim Van den Bulcke (Head Bioinformatics, Galapagos)

9u40      Artificiële intelligentie en big data: vriend of vijand voor de gezondheid?

               Prof. dr. Wim Van Biesen (UGent)

10u10   Is artificiële intelligentie een bedreiging voor de medische ethiek?

               Prof. dr. Sigrid Sterckx (UGent)  

10u40   Pauze

11u10   Doorstaat artificiële intelligentie de toets van privacy en het intellectuele eigendomsrecht?

             Prof. dr. Nils Broeckx (docent UAntwerpen, advocaat Dewallens & partners)

11u40   Kan het wel of niet gebruiken van artificiële intelligentie ook aangevoerd worden in een aansprakelijkheidsprocedure?

               Prof. dr. Tom Balthazar (UGent en Zorgnet-Icuro)

12u10   Paneldebat

12u40   Uitreiking André Prims-prijs 2018-2019 aan laureaat Wannes Buelens voor zijn boek 'Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid'

              door prof. dr. Thierry Vansweevelt, voorzitter van de jury

12u50   Dankwoord door dr. Wannes Buelens

13u00   Einde met een glaasje bubbels

Praktisch

De studievoormiddag gaat door op zaterdag 18 mei 2019 van 8u30 tot 13u en vindt plaats in Aula R.3 van de Universiteit Antwerpen, gebouw R, Campus Drie Eiken, Wilrijk (plan campus drie eiken)

De inschrijvingsprijs bedraagt 99 euro (inclusief koffie en receptie).

Erkenningen

Erkenning door de Orde van Vlaamse balies werd aangevraagd.

Erkenning bij het RIZIV werd aangevraagd.

Inschrijven

Schrijf je hier in.

PowerPointpresentaties