Studievoormiddag De Kwaliteitswet

Op zaterdag 5 oktober 2019 organiseert AHLEC een studievoormiddag over de nieuwe Kwaliteitswet, die op 22 april 2019 tot stand kwam.

Deze studievoormiddag kadert in een interuniversitaire samenwerking tussen UAntwerpen, KULeuven en UGent. Op elk van de drie locaties wordt hetzelfde seminarie over de Kwaliteitswet georganiseerd:

  • UAntwerpen: zaterdag 5 oktober 2019 (9u - 13u)
  • KULeuven: dinsdag 19 november 2019 (17u45 - 21u40).
  • UGent: zaterdag 23 november 2019 (9u - 13u).

Programma

8u30      Onthaal

9u00      Verwelkoming

9u10      Inleiding op de Kwaliteitswet

Toepassingsgebied, filosofie, verhouding tot andere wetgeving

Prof. dr. Filip Dewallens, UAntwerpen, KULeuven

Prof. Dr. Stefaan Callens, KULeuven

Dr. Sylvie Tack, UGent, UAntwerpen

 

9u25      Erkenning en bewijs van de kwaliteit van de zorgbeoefenaar

Bewijs van bekwaamheid, portfolio, visum

Prof. dr. Tom Goffin, UGent

9u45      Vragen

 

9u50      De therapeutische vrijheid geconditioneerd?

Karakterisatie, privileging, voorschrift en substitutie

Prof. dr. Tom Balthazar, UGent, Zorgnet-Icuro

10u10    Vragen

 

10u15   Risicovolle verstrekkingen

Verstrekkingen met toepassing van anesthesie, extramurale beperkingen, procedures

Dr. René Heylen, anesthesist, jurist, coordinator kritische diensten Ziekenhuis Oost Limburg

10u35    Vragen

 

10u40   Koffiepauze

 

11u10   Praktijkinformatie

Reclame en toegelaten praktijkinformatie

Dr. Evelien Delbeke, UAntwerpen, advocaat

11u30    Vragen

 

11u35   Verwerking en doorstroming van gezondheidsgegevens

Inhoud en overdracht patiëntendossier, toegang gezondheidsgegevens, informed consent

Prof. dr. Thierry Vansweevelt, UAntwerpen, voorzitter AHLEC

11u55    Vragen

 

12u00   Toezicht en handhaving

Kwaliteitscontrole, register, Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, gezondheidsinspecteurs

Prof. dr. Steven Lierman, KULeuven, UAntwerpen

12u20    Vragen

 

12u25   Debat

12u45   Slotwoord

12u50   Einde

Praktisch

De studievoormiddag gaat door op zaterdag 5 oktober 2019 van 9u tot 13u en vindt plaats in aula O.3 van de Universiteit Antwerpen, gebouw O, Campus Drie Eiken, Wilrijk (plan campus drie eiken)

De inschrijvingsprijs bedraagt 99 euro zonder verslagboek (inclusief koffie en receptie) en 150 euro met verslagboek van de studiedag. Het verslagboek wordt op een later tijdstip bezorgd door Intersentia. Bij de inschrijving dient te worden aangegeven of er al dan niet met verslagboek wordt ingeschreven.

Erkenningen

Erkenning door de Orde van Vlaamse balies werd aangevraagd.

Erkenning bij het RIZIV werd aangevraagd.

Inschrijven

Schrijf je hier in voor het seminarie in Antwerpen op 5 oktober 2019.

Voor het seminarie te Leuven op 19 november 2019 vindt u meer informatie via deze link.

Voor het seminarie te Gent op 23 november 2019 vindt u meer informatie via deze link.

PowerPointpresentaties

Filip Dewallens - Inleiding

Tom Goffin - Portfolio en visum

Tom Balthazar - Therapeutische vrijheid

René Heylen - Anesthetische verstrekkingen

Evelien Delbeke - Praktijkinformatie

Thierry Vansweevelt - Patiëntendossier en deling van gegevens

Steven Lierman - Toezicht en handhaving