Sinds 1 januari 2020 zijn ziekenhuizen verplicht om deel uit te maken van een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, waarbinnen de netwerkziekenhuizen complementair en rationeel locoregionale zorgopdrachten moeten aanbieden.

Daarnaast zien we almaar vaker dat ziekenhuizen zelf, of de rechtspersonen waarin ze worden uitgebaat, fuseren. Vandaag bestaan er ook reeds talloze ziekenhuisassociatieovereenkomsten en/of groeperingsovereenkomsten om bepaalde diensten, zorgprogramma’s, enz. gezamenlijk uit te baten of een complementair zorgaanbod te voorzien. Zo’n ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsvormen brengen heel wat praktische problemen maar ook de nodige juridische en financiële vraagstukken met zich.

Deze studiedag behandelt volgende topics, gebracht door eminente sprekers:

 • Welke samenwerkingsvormen zijn er mogelijk wanneer ziekenhuizen wensen samen te werken?
 • Wat is de impact op het statuut van de ziekenhuisartsen in de ziekenhuisnetwerken?
 • Hoe gaat het Departement Zorg om met de zorg-strategische planning van de individuele ziekenhuizen en de ziekenhuisnetwerken?
 • Hoe gaat de Belgische Mededingingsautoriteit om met de ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsvormen?
 • Wat zijn de aandachtspunten vanuit verzekeringsrechtelijk en fiscaal perspectief bij de ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsvormen?
 • Welke tekortkomingen ervaart men vanuit de praktijk bij de huidige mogelijkheden van ziekenhuisoverschrijdende samenwerking?

Met deze studiedag biedt AHLEC tevens een platform waarin verschillende stakeholders rechtstreeks over deze thematiek in dialoog kunnen gaan.

Programma

8.30 uur
Ontvangst

9.00 uur
Verwelkoming
Prof. dr. Thierry Vansweevelt (UAntwerpen, Voorzitter AHLEC)

Videoboodschap
Minister Hilde Crevits (Viceminister-president Vlaamse regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij)

9.15 uur
De juridische ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsvormen: presentatie van het boek ‘Ziekenhuisnetwerken’
Mr. dr. Christophe Lemmens (UAntwerpen, advocaat Dewallens & partners)

10.00 uur
De impact van ziekenhuisnetwerken op het statuut van de ziekenhuisartsen
Prof. dr. Filip Dewallens (UAntwerpen, Dewallens en partners)

10.30 uur
Q&A

10.45 uur
Pauze

11.15 uur
Zorg-strategische planning van de ziekenhui(s)(zen)(netwerken)
Dr. Coralie Herijgers & Geert Peuskens (Departement Zorg)

11.45 uur
Ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingen vanuit mededingingsrechtelijk perspectief
Vasiliki Mitrias & Bert Willekens (Belgische Mededingingsautoriteit)

12.15 uur
Q&A

12.30 uur
Uitreiking Prims-prijs en prijs Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

13.00 uur
Lunch

14.00 uur
De verzekeringsrechtelijke aspecten van de ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsvormen
Pieter Panneel & Ans Bluekens (Vanbreda Risk & Benefits)

14.30 uur
Een fiscale benadering van de ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsvormen
Mr. Jan Tuerlinckx (advocaat Tuerlinckx Tax Lawyers)

15.00 uur
Tekortkomingen aan de huidige ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsmogelijkheden
Jo Leysen (Vertegenwoordiger van Eleyas BV, Gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout)

15.30 uur
Q&A en plenair debat

16.00 uur
Einde met aansluitend nieuwjaarsreceptie

Locatie

 • UAntwerpen​
  Campus Drie Eiken
  D.Q.002
  Universiteitsplein 1
  2610 Wilrijk
 • On demand van maandag 22 januari tot en met donderdag 29 februari 2024.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 175 euro. Deze prijs omvat (on demand) deelname aan de opleiding, de digitale documentatie, koffiepauzes en lunch.

Nemen gratis deel:

 • personeelsleden UAntwerpen
 • studenten UAntwerpen.

Boek

Het boek Ziekenhuisnetwerken, uitgegeven bij Larcier-Intersentia, kan bij inschrijving voor de studiedag aangekocht worden aan het voordeeltarief van 101.50 euro (incl. btw, excl. verzendkosten van 5.50 euro). Link hiertoe na inschrijving. Facturatie en verzending (indien niet aanwezig op campus) gebeurt rechtstreeks door de uitgever. 

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

 • OVB: 5 juridische punten
 • IBJ (in aanvraag)
 • IGO: erkende de opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor zover ze effectief (online) aanwezig zijn. Een exemplaar van het boek zit niet vervat in deze erkenning en dient door de deelnemer zelf te worden besteld bij inschrijving (facturatie rechtstreeks via de uitgever). Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de kost niet ten laste. Vervanging door een collega toegestaan, hiervan wordt de organisatie vooraf schriftelijk in kennis gesteld.
 • RIZIV (in aanvraag)
 • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 1 opleidingspunt/lesuur.

Aanwezigheidsattesten worden na afloop van de on demand periode (m.a.w. na 29.02.2024) aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende organisatie.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, rechtspractici, artsen en ziekenhuismedewerkers.