Op 28 mei 2022 bestaat de Belgische Euthanasiewet 20 jaar. Die twintigste verjaardag wil AHLEC uiteraard niet ongevierd laten. Om die reden organiseert AHLEC op 14 oktober 2022 een studienamiddag over de Euthanasiewet waarin verschillende prangende vraagstukken onder de loep worden genomen. We laten verschillende Belgische experten aan het woord, die elk een thema vanuit hun discipline en ervaring bespreken om vervolgens een concreet voorstel te doen naar wijziging of behoud van de huidige Belgische Euthanasiewet.

Programma

13.00 uur
Onthaal

13.30 uur
Inleiding door de voorzitter
Thierry Vansweevelt (gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat, voorzitter AHLEC)

13.40 uur
Euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening: zijn er wetswijzigingen nodig?
20' - Marc De Hert (psychiater-psychotherapeut KU Leuven)
15' - respondent: Lieve Thienpont (psychiater-psychotherapeut, voorzitter vzw Vonkel - Centrum Levenseinde Vragen Gent)

14.15 uur
De euthanasieverklaring ook voor dementie en andere aandoeningen?
20' - Christophe Lemmens (gastprofessor UAntwerpen, advocaat)
15' - respondent: An Haekens (ouderenpsychiater en medisch directeur Alexianen Zorggroep Tienen)

14.50 uur
Hulp bij zelfdoding voltooid leven
20' - Kristof Van Assche (hoofddocent en onderzoeksprofessor UAntwerpen)
15' - respondent: Thierry Vansweevelt​

15.25 uur
Koffiepauze

15.55 uur
Euthanasie is moord en dus hof van assisen of naar een nieuwe wettelijke regeling?
20' - Evelien Delbeke (gastprofessor UAntwerpen, academisch coördinator AHLEC, Legal Consultant Mediure)
15' - respondent: Jeroen De Herdt (rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, postdoc navorser UAntwerpen)

16.30 uur
Een evaluatie van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie
20' - Sigrid Sterckx (hoogleraar UGent)
15' - respondent: Wim Distelmans (hoogleraar VUB, oncoloog)

17.05 uur
Inspiratie uit Nederland
20' - Johan Legemaate (hoogleraar Universiteit van Amsterdam)

17.25 uur
Uitgebreide vragenronde

18.00 uur
Einde

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Campus Drie Eiken
  Aula d.R.3
  Universiteitsplein 1
  2610 Wilrijk
 • On demand vanaf maandag 17 oktober tot en met woensdag 30 november 2022 (geen live stream)

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 110. Deze prijs omvat (online) deelname aan de studiemiddag, de digitale documentatie, onthaal met koffie en koffiepauze (bij deelname op campus).

Inschrijven

De inschrijvingen zijn inmiddels afgesloten.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.
Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Erkenning ontvangen:

 • IGO (TEC-E22386)
 • OVB (4 punten)
 • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB.Deelname aan deze opleiding geeft recht op 1 opleidingspunt/lesuur.

Erkenningen in aanvraag: RIZIV, IBJ.

Aanwezigheidsattesten worden na afloop van de on demand periode (m.a.w. na 30.11.2022) aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende organisatie.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, rechtspractici, artsen, ziekenhuismedewerkers en bedrijfsjuristen.