De spannendste dingen gebeuren aan de grenzen, dat geldt ook voor het aansprakelijkheidsrecht.

Daarom organiseert AHLEC, de Leerstoel voor gezondheidsrecht en gezondheidsethiek van de UAntwerpen, een congres over de nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s in ziekenhuizen en voor het eerst ook over die in ziekenhuisnetwerken. Er zijn niet enkel organieke nieuwigheden, ook de rechtspraak oordeelt recent soms verrassend ‘vernieuwend’ ... . AHLEC wil deze evoluties in kaart brengen en kritisch laten becommentariëren.

Voor de eerste maal zullen op een congres tegelijk volgende aansprakelijkheden besproken worden:

 • de ziekenhuisbestuurders in functie van het vernieuwde rechtspersonenrecht
 • de ziekenhuisnetwerken en hun organen van medebestuur
 • de overheid voor het uitblijven van opname in de programmatie of van erkenningen
 • de medische raad en de ethisch comités bij procedurefouten en kaduke adviezen
 • de hoofdarts en de diensthoofden bij het geven of uitblijven van instructies
 • de stagemeesters en hun aansprakelijkheid in hun meervoudige rechtsverhouding
 • de invloed van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen op de aansprakelijkheidsverzekeringen

Er werden prestigieuze sprekers geselecteerd.
Om te starten worden de thema’s ingeleid door deskundigen met terreinkennis. Nadien worden de knelpunten juridisch geduid en worden er oplossingen aangereikt.

Programma

08.30 uur
Onthaal

09.00 uur
Verwelkoming en inleiding congresvoorzitter
Thierry Vansweevelt (gewoon hoogleraar UAntwerpen, voorzitter Ahlec)

09.10 uur
Uitdagingen en risico's voor de ziekenhuis- en netwerkbestuurders
Willeke Dijkhoffz (CEO Gasthuiszusters van Antwerpen)

09.25 uur
De aansprakelijkheid van ziekenhuis- en netwerkbestuurders
Stijn De Dier (docent UAntwerpen, advocaat balie Provincie Antwerpen)

09.55 uur
Vragen uit het publiek

10.05 uur
Overheidsaansprakelijkheid in de gezondheidszorg
te bevestigen

10.30 uur
Vragen uit het publiek

10.40 uur
Pauze

11.10 uur
Uitdagingen en risico's voor medische (netwerk)raden
Guy Hendrickx (voorzitter medische raad ZNA)

11.25 uur
De aansprakelijkheid van adviesorganen: medische (netwerk)raden en ethische comités
Christophe Lemmens (gastprofessor UAntwerpen, advocaat balie Provincie Antwerpen)

12.00 uur
Vragen uit het publiek

12.15 uur
Lunch

13.30 uur
Uitdagingen en risico's voor (netwerk)hoofdartsen en (netwerk)diensthoofden
te bevestigen

13.45 uur
De aansprakelijkheid van (netwerk)hoofdartsen en (netwerk)diensthoofden
Filip Dewallens (hoofddocent UAntwerpen, bijzonder gasthoogleraar KULeuven, advocaat balie Provincie Antwerpen)

14.15 uur
Vragen uit het publiek

14.30 uur
Uitdagingen en risico's voor ziekenhuisartsen, ook als second victim
Kris Vanhaecht (hoofddocent KULeuven)

14.45 uur
De aansprakelijkheid van de ziekenhuisarts in een netwerk en als stagemeester
Tom Balthazar (hoofddocent UGent, stafmedewerker Zorgnet- Icuro)

15.15 uur
Vragen uit het publiek

15.30 uur
Debat: de aansprakelijkheidsverzekering in netwerkverband: hoe dekkingsleemten vermijden?
o.l.v. Thierry Vansweevelt

Panel:

 • Karl Scheldeman (AMMA)
 • Pieter Panneel (Van Breda Risk & Benefits) &
 • de sprekers

16.30 uur
Einde

Locatie

Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken 
aula Fernand Nédée - Q.001
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 165. Deze prijs omvat deelname aan het congres, onthaal met koffie, koffiepauze en broodjeslunch.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer IBAN BE57 7350 0799 7535 (BIC KREDBEBB) van AHLEC, UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat AHLEC in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en AHLEC behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

AHLEC is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van AHLEC Antwerpen is DV.O214631.

Erkenningen

 • De studiedag werd erkend door het OVB voor 5 standaardpunten (2020-00038).
 • Erkenning door IGO in aanvraag.
 • De studiedag is geaccrediteerd door het RIZIV onder het nummer 20006355.
 • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 7 opleidingspunten in verzekeringen.

Meer info & inlichtingen

Tel: 03 265 96 65
E-mail: ahlec.nexus@uantwerpen.be