Studiedag Ziekenhuisaansprakelijkheid 2.0

Uitstel

Met spijt in het hart hebben we de beslissing genomen om de studiedag Ziekenhuisaansprakelijkheid 2.0 van 17 oktober 2020 (oorspronkelijk 9 mei 2020) tot nader order uit te stellen.
De nodige maatregelen die, m.b.t. de verdere verspreiding van Covid-19, dienen genomen te worden, zijn moeilijk te verzoenen met de organisatie van een studiedag.
Het is momenteel niet opportuun om mensen een hele dag bij elkaar in een zaal zetten, koffiepauzes te houden of een maaltijd aan te bieden.
Het op een aangename manier elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen valt weg.

De optie om online te gaan hebben we eveneens overwogen. Deze is echter verre van ideaal voor een studiedag.
Bij zo’n groot aantal deelnemers valt online de interactie snel weg.
Ook hier is er geen kans om met andere deelnemers een gesprek te voeren, de banden aan te halen.

Maar uitstel is zeker geen afstel.
Een nieuwe datum zal worden vastgelegd van zodra de maatregelen soepeler worden.
Een nieuwe mailing zal hiervoor uitgestuurd worden. Hou zeker ook onze website in de gaten voor de meest recente informatie.

Inhoud

De spannendste dingen gebeuren aan de grenzen, dat geldt ook voor het aansprakelijkheidsrecht.
Daarom organiseert AHLEC, de Leerstoel voor gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek van de UAntwerpen, een congres over de nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s in ziekenhuizen en voor het eerst ook over die in ziekenhuisnetwerken.
Er zijn niet enkel organieke nieuwigheden, ook de rechtspraak oordeelt recent soms verrassend ‘vernieuwend’ ... . AHLEC wil deze evoluties in kaart brengen en kritisch laten becommentariëren.

Voor de eerste maal zullen op een congres tegelijk volgende aansprakelijkheden besproken worden:

  • de ziekenhuisbestuurders in functie van het vernieuwde rechtspersonenrecht
  • de ziekenhuisnetwerken en hun organen van medebestuur
  • de overheid voor het uitblijven van opname in de programmatie of van erkenningen
  • de medische raad en de ethisch comités bij procedurefouten en kaduke adviezen
  • de hoofdarts en de diensthoofden bij het geven of uitblijven van instructies
  • de stagemeesters en hun aansprakelijkheid in hun meervoudige rechtsverhouding
  • de invloed van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen op de aansprakelijkheidsverzekeringen

Er werden prestigieuze sprekers geselecteerd.
Om te starten worden de thema’s ingeleid door deskundigen met terreinkennis. Nadien worden de knelpunten juridisch geduid en worden er oplossingen aangereikt.