Aanleiding voor het symposium is het rapport van het Wetenschappelijk Evaluatiecomité Abortus dat in maart 2023 zal worden gefinaliseerd. 

Experten zullen die namiddag vanuit hun discipline een blik te werpen op verschillende thema’s met betrekking tot de Wet Zwangerschapsafbreking. 

 • Moet de twaalfwekentermijn voor een abortus zonder medische indicatie worden uitgebreid? 
 • Wat zijn de juridische, ethische en sociologische pro’s en contra’s? 
 • Wat impliceert een zwangerschapsafbreking in het derde trimester concreet, qua faciliteiten, abortustechnieken, kwalificaties, enz.? 
 • Wat is de rol en de toekomst van de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking?

Programma

12.45 uur
Onthaal met koffie

13.15 uur
Verwelkoming
Prof. dr. Thierry Vansweevelt (UAntwerpen, voorzitter AHLEC)

13.25 uur
De evolutie van de abortuswetgeving in België en in andere landen en staten
Dra. Charlotte De Mulder (UAntwerpen)

13.40 uur
Resultaten Wetenschappelijk Evaluatiecomité Abortus
Dr. Kristien Roelens (voorzitter Comité)

14.00 uur
Uitbreiding van de 12-weken termijn voor een zwangerschapsafbreking zonder medische indicatie?

 • 14.00 uur
  Een vraag vanuit de praktijk van zwangerschapsafbreking
  Mevr. Françoise Dedrie (LUNA)
 • 14.15 uur
  Een sociologisch perspectief
  Prof. dr. Sarah Van de Velde (UAntwerpen)
 • 14.30 uur
  Een medisch perspectief
  Dr. Ellen Roets (UGent)
 • 14.45 uur
  Een ethisch-juridisch perspectief
  Prof. dr. Kristof Van Assche (UAntwerpen)

15.00 uur
Vragen

15.30 uur
Pauze

16.00 uur
Zwangerschapsafbreking op medische indicatie

 • 16.00 uur
  Een sociologisch en ethisch perspectief
  Dra. Fien de Meyer (UAntwerpen)
 • 16.15 uur
  De medische praktijk in ziekenhuizen en de uitdagingen met prenatale screening
  Dr. Ellen Roets (UGent)
 • 16.30 uur
  Een juridisch perspectief
  Dra. Aurélie Cassiers (UHasselt)
 • 16.45 uur
  De rol en toekomst van de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking
  Mario Van Essche (co-voorzitter Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking, advocaat)

16.55 uur
Vragen

17.30 uur
Einde

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula s.C.204
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 110 euro. Deze prijs omvat deelname aan de studienamiddag, een koffiepauze en de digitale documentatie.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

 • OVB: 4 punten
 • IBJ: 4 punten (voortgezette opleiding)
 • IGO: voor magistraten, magistraten in opleiding en personeelsleden van de rechterlijke orde zal IGO de kosten voor bovenvermelde opleiding ten laste zal nemen op zijn begroting, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn. Vervanging door een collega is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf schriftelijk in kennis gesteld.
 • RIZIV: in aanvraag
 • FSMA - De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 1 opleidingspunt/uur.

Heeft u als advocaat een aanwezigheidsattest nodig voor de Franstalige balie? Breng ons hier dan zeker van op de hoogte via e-mail.

Aanwezigheidsattesten worden in de loop van de maand volgend op het einde van de on demand periode aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende instantie. 

Doelgroep

Advocaten, magistraten, rechtspractici, artsen, zorgverleners, ziekenhuismedewerkers, ethici, beleidsmakers en bedrijfsjuristen.​​