foto naar maquette

Studenten hermaken, fotograferen en herinterpreteren binnenruimtes

Tijdens hun projectweek maakten de studenten uit het tweede bachelorjaar op drie dagen tijd 13 maquettes op schaal 1/10. De bedoeling was om een gekozen foto na te maken van een belangrijke binnenruimte uit een woning of een gebouw, die in een eerdere opdracht grondig geanalyseerd was. Catherina Negrescu, Dionne Gesser, Pieter Lamoen, Robin Verpoort, Anton Cnudde, Anne Van Poecke en Sris Sitthipakorn hebben gewerkt aan de grote leeszaal van de Bibliothèque Sainte-Geneviève.

De studenten kregen dinsdagmiddag de opdracht. Vrijdagmiddag moesten de resultaten er zijn. “Dit leek een onmogelijke opdracht”, zeggen de studenten. “Zo'n groot gebouw op twee dagen maken, leek echt onmogelijk. Maar kijk, eigenlijk zijn we allemaal wel blij met het resultaat.” Pieter Lamoen vond het fijn dat de studenten op dinsdagmiddag in groepen verdeeld werden: "De meeste van ons hadden nog niet echt contact met elkaar. Door deze week intens tot 's avonds laat samen te werken, lijkt het plots of we elkaar al twee jaar kennen.”, lacht Pieter. “Dat geldt ook tussen de groepen onderling”, vult Anton aan. "Bij dit soort opdrachten wordt de samenhorigheid onder de studenten altijd weer heel zichtbaar. Medestudenten uit andere groepen stonden altijd klaar om elkaar te helpen, tips te geven of dingen uit te lenen.”

De studenten moesten aan het einde van de ontwerpopdracht 2 foto’s van hun maquette afleveren: een waarheidsgetrouwe, en een foto waarbij een architectuurelement werd weggelaten, toegevoegd of gewijzigd werd. Begeleiding gebeurde door docenten: Jan Thomaes, Geert Driesen, Carolien Pasmans, Tom Cortoos en Jan Meersman.

Bibliothèque Sainte-Geneviève:

Originele foto
 


Maquette zonder spiegel


Maquette met spiegel