Educatieve master in de wetenschappen en technologie

In de cluster wetenschappen en technologie worden zeven afstudeerrichtingen aangeboden:

‚ÄčIn deze afstudeerrichtingen verdiep je je verder in je vakdomein, maar tegelijk leer je ook alles over lesgeven en – meer specifiek – over lesgeven in jouw vakdomein. Na je educatieve master ben je dus helemaal klaar om als leraar aan de slag te gaan.

Alle zeven de afstudeerrichtingen omvatten 120 studiepunten.

Waarom STEM?

Kiezen voor STEM doe je als je je niet alleen vakdidactisch, maar ook vakinhoudelijk wil verdiepen in twee vakdomeinen. In de afstudeerrichting STEM volg je 'domeinspecifieke' opleidingsonderdelen uit twee vakdomeinen (bv. biologie en chemie). Je bacheloropleiding bepaalt tot welke vakdomeinen je toegang hebt. In de component leraarschap neem je de twee aansluitende vakdidactieken (bv. vakdidactiek biologie en vakdidactiek chemie) op.