Toelatingsvoorwaarden voor de educatieve master chemie

Toelating tot de master

Rechtstreekse toelating:

  • academische bachelor in de chemie 

Toelating aanvragen:

  • andere academische bachelor in exacte, medische, ingenieurs- en industriële wetenschappen

Al een master behaald?

Als je al een master (of licentiaat) in jouw vakdomein behaald hebt, kan je een verkorte educatieve master in de wetenschappen en technologie volgen. Ga na of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden!

Taalvoorwaarden

Is Nederlands niet je moedertaal? Het minimum taalniveau voor Nederlands is:

  • ITNA: niveau C1
  • CNVT: niveau Educatief Professioneel (voorheen: Profiel Academische Taalvaardigheid)

Je kan deze taaltesten bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, afleggen.