Sociale Wetenschappen

Charlotte Nietvelt, masterstudente IBD

Over het FSW Honours programma 2019-2020

"Het FSW honours programma bood me een extra uitdaging, bovenop mijn studieprogramma. Vooral de kans om me te verdiepen in het thema van mijn keuze, was een belangrijke incentive om me in te schrijven.

Ik vond in het FSW honours programma mogelijkheden om mijn vaardigheden aan te scherpen en me voor te bereiden op mijn professionele toekomst. Vooral het contact met collega-studenten uit andere studierichtingen en het interdisciplinaire aspect waren daarbij belangrijk: ook in je latere professionele leven ga je immers als sociale wetenschappers over het muurtje van je eigen discipline moeten kijken en moeten samenwerken over grenzen heen!”