Ontwerp­wetenschappen

Composite Coherence

Lecture by Job Floris

Job Floris (Monadnock)
Thursday 21th March - 6.30 pm
Aula s.R001 - Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Job Floris is architect en mede-oprichter van Monadnock. Hij behaalde in 2004 zijn master-degree architectuur aan de Rotterdamse Academie Van Bouwkunst, aansluitend op zijn studie architectonisch ontwerpen aan de Academie voor Kunst en Vormgeving Sint Joost in Breda. Zijn eerste ervaringen bij een architectenbureau deed hij op tijdens zijn stage bij Christian Kieckens Architects in Aalst. Daar was hij als assistent-ontwerper betrokken bij Interieur Kortrijk en een tentoonstellings-ontwerp voor de Singel te Antwerpen. Job verdiepte zijn ervaringen in Vlaanderen door van 1998 tot 2000 werkzaam te zijn bij Architectenbureau Poulissen & Partners in Antwerpen. Als ontwerper was hij daar betrokken bij de realisatie van de Tachkemonischool en twee woongebouwen, alle drie gesitueerd in Antwerpen. In 2000 keerde Job terug in de Nederlandse praktijk om tot 2006 als project-architect bij bureau Rapp+Rapp te werken. Gedurende deze periode was hij onder andere betrokken bij het ontwerp en de realisatie van het centrumplan in Ypenburg, een grootschalig ensemble van woon- en winkelgebouwen, en het kantoorgebouw voor Sociale Zaken in Rotterdam. Job publiceert over architectuur in diverse tijdschriften en was vanaf 2008 tot 2018 as redacteur betrokken bij OASE Journal for Architecture. Sinds 2006 vervult hij diverse gastdocentschappen aan architectuuropleidingen in binnen- en buitenland. 

Vanaf 2010 tot 2018 was Job aangesteld als coördinator van de Master-course Architectuur aan de Rotterdamse Academie Van Bouwkunst. Job vervulde een gastprofessoraat op de EPFL-ENAC in Lausanne bij het Laboratoire de Construction et Conservation LCC van 2019 tot 2021.

Over Monadnock

Een versneld afgespeelde film toont een opname van een stad over een periode van honderd jaar. Zichtbaar wordt dat het stedelijk weefsel bestaat uit elementen die met verschillende snelheden veranderen. De gebouwen veranderen zeer langzaam. Ze vormen vaste structuren die meerdere tijdperken, gebruiksfuncties en modeverschijnselen kunnen overleven. Gebouwen zijn traag en vormen het harde materiaal van de stad. Vergelijkbaar met een Monadnock, het type berg dat ontstaat doordat al het materiaal eromheen verdwijnt na een langdurig proces van erosie. Alleen het hardste gesteente blijft over.