Ontwerp­wetenschappen

Ecodesign en circulaire economie

De perfecte match

Gratis webinar - Karine Van Doorsselaer
Woensdag 30 juni - 14 tot 16 uur (inloggen kan vanaf 13.45 uur)
Online via: https://eu.bbcollab.com/guest/c1137e56377f4a6c8f4052a7c7ab8bd7 

De wereld staat onder druk om de gevolgen van de ecologische problemen en de politieke en financiële gevolgen van grondstoffenschaarste tot een minimum te beperken. In het Europese relanceplan én in het Vlaamse beleid staat circulaire economie en investeren in duurzame sectoren hoog op de agenda. Het implementeren van de pricipes van ecodesign is hierbij één van de sleutels tot succes. 

Dit webinar richt zich tot bedrijven en ontwerpbureaus die op onderbouwde manier ecodesign willen integreren in het ontwerpproces.In deze lezing wordt de relatie gelegd tussen ecodesign en circulaire economie. 

Volgende thema’s komen aan bod: 

  • Wat is ecodesign met de bespreking van de diverse ecodesign for X- aanpakken? 
  • Hoe kan je milieu-impact en circulariteit evalueren? 
  • Hoe integreer je ecodesign in het ontwerpproces? 

Over Karine Van Doorsselaer

Karine Van Doorsselaer doceert sinds 1995 het vak Ecodesign binnen de opleiding productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. Haar opgebouwde kennis en inzichten rond het onderwerp werden samengebracht in twee handboeken: