Ontwerp­wetenschappen

International Design Workshop Week (IDW)

re-ACT by design 2022

14 - 18 februari 2022 

De International Design Workshop Week wordt elk jaar georganiseerd voor masterstudenten architectuur, productontwikkeling, interieurarchitectuur, erfgoedstudies, stedenbouw en ruimtelijke planning en de bachelorstudenten productontwikkeling. 

De studenten van de Faculteit Ontwerpwetenschappen zijn het gewoon om aan echte onderzoeksprojecten te werken, vaak in de stad. Maar tijdens deze week worden ze uitgedaagd om uit hun comfortzone te treden en een kritische houding aan te nemen ten opzichte van heersende visies over een maatschappelijk relevant thema. ‘reACT by design’ staat centraal. Het conceptueel en vormgevend vermogen van de student wordt ontwikkeld vanuit een werkproces dat zowel in ruimte als in tijd, methodiek en perspectief radicaal verschilt van de alledaagse opleidingsonderdelen. Er worden verschillende workshops georganiseerd door nationale en internationale gastdocenten die binnen het gekozen thema een uitgesproken positie innemen

De student kiest op basis van een abstract voor één van de workshops en engageert zich voor een week intensief onderzoeken en ontwerpen in groep. De groepen zijn opleidingsoverschrijdend met als doelstelling studenten vertrouwd te maken met een interdisciplinaire aanpak bij het ontwerpend onderzoek.