Ontwerp­wetenschappen

In memoriam

Miep Van den Bergh (1951-2022)

Miep, recht door zee
Snelle woorden met humor en… heel veel vormstructuur

De Faculteit Ontwerpwetenschappen – interieurachitectuur meldt met droefheid het overlijden van Miep Van den Bergh (1951-2022), interieurarchitect en docent interieurarchitectuur.

Miep Van den Bergh was verbonden aan de opleiding interieurarchitectuur van 1978 tot 2016 - aanvankelijk het Henry van de Velde-Instituut en daarna de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen - waar zij met veel begeestering het opleidingsonderdeel Vorm en Structuur doceerde.

Miep studeerde interieurarchitectuur aan het hierboven vernoemde instituut. Na haar studies was zij geruime tijd werkzaam bij architect Paul Meekels, vervolgens werd zij vaste medewerker van het gerenommeerde ontwerpbedrijf Boffi.

In 1978 wordt ze gevraagd het vak Vorm en Structuur te doceren, in navolging van haar leermeester Rob Van Tenten. Ze doet dit met de grootste bezieling. Ze voelt zich goed onder de studenten, ze daagt hen uit, laat hen experimenteren met draag-en spankrachten, leert hen kijken en inzicht verwerven in de opbouw en geleding van de natuurelementen. Ze leert haar studenten vormstructuren te ontwerpen die zich onderscheiden.

Op dinsdag 29 november 2022 is Miep onverwachts overleden.

We houden de vele herinneringen aan een erg fijne en gedreven collega.
Bedankt Miep om je kennis en geestdrift voor het vak te hebben doorgegeven.

De Faculteit Ontwerpwetenschappen wenst de familie, vrienden en collega’s heel veel sterkte toe.