Ontwerp­wetenschappen

Lecture Koen Van Bockstael and Ninke Happel

Family-friendly and stacked living

10 november 2021 / 19 uur - 22 uur
Stadscampus UAntwerpen (s.R.001)
Rodestraat 14 - Antwerpen

Gezinsvriendelijk én gestapeld wonen

In Vlaanderen wordt de woning met eigen tuin beschouwd als de meest ideale vorm voor wonen met kinderen. Tijdens deze lezingenavond tonen Ninke Happel (HappelCornelisseVerhoeven) en Koen Van Bockstal (BULK en UAntwerpen) dat gestapelde woonprojecten ook een fijne thuis voor gezinnen met kinderen kunnen bieden. Na de lezingen zal Glenn Lyppens, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en bestuurder van Architectuurwijzer, reflecteren op het gezinsvriendelijk wonen en de robuustheid van de voorgestelde modellen, om daarna samen in debat te gaan.

Over Koen Van Bockstal (BULK - Universiteit Antwerpen)

Koen Van Bockstal doceert sinds 2006 aan de opleiding architectuur van de faculteit ontwerpwetenschappen. Als docent in de masterstudio stimuleert hij studenten om schaarste en beperkingen als bondgenoten te zien van echte creativiteit. De stad is daarbij zijn terroir. Koen Van Bockstal is sinds 2000 ook stichtend vennoot en zaakvoerder van BULK architecten, een polyvalent, ontwerpmatig gericht architectenbureau met ervaring en interesses op diverse schaalniveaus en met een bijzondere voorliefde voor bouwen in de stad. In zijn bijdrage gaat hij in op een gezinsproject aan het Schengenplein op het Eilandje waar BULK architecten samen met General Architecture (Zweden) een nieuw gezinsproject in opdracht van Dethier Projectontwikkeling uitwerkte

Over Ninke Happel (Happel Cornelisse Verhoeven Architects)

Ninke Happel is een Nederlandse architecte die met het ontwerpbureau HappelCornelisseVerhoeven een breed portfolio met publieke gebouwen, herbestemmingen, wooncomplexen en projecten in de stedelijke ruimte opbouwde. Ze hebben een uitgesproken belangstelling voor de cultuurhistorische gelaagdheid van steden en gebouwen en ze gaan daarbij ook graag in op hoe oud en nieuw elkaar kunenn versterken. In haar bijdrage zal ze dieper ingaan op hun Houtdok project op het Antwerpse Eilandje.


Deze lezing is in samenwerking met Architectuurwijzer.