Ontwerp­wetenschappen

USAB meets FOW

Armoede binnen onderzoek én onderwijs aan FOW

14 maart 2023 - 12 uur
Hof van Liere - Tassiszaal

Op 14 maart stellen onderzoekers van de Faculteit Ontwerpwetenschappen zichzelf voor, en ook hun onderzoek dat gelinkt is aan de armoedeproblematiek. 

Programma:

 • 12.00: Lunch
 • 13.00: Welkom door prof. dr. Inge Bertels (decaan van de faculteit)
 • 13.00-14.00: Lezingenreeks

  Prof. dr. Suzie Thomas – onderzoeksgroep ARCHES (Erfgoed)
  Antropologische kant van erfgoed, vaak met kwetsbare, inheemse volkeren
  Dhr. Johan Van Rompaey - opleiding Architectuur
  Algemene beschouwing van armoede binnen architectuur
  Prof. dr. Margo Annemans – onderzoeksgroep Henry van de Velde (Interieurarchitectuur)
  Inclusief ontwerpen, met een focus op kwetsbare groepen
  Prof. dr. Kristof Vaes – onderzoeksgroep Productontwikkeling
  Stigma, ‘vergeten doelgroepen’ & ‘Design for Diversity’
  Prof. dr. Thomas Vanoutrive - onderzoeksgroep Stadsontwikkeling
  Transport justice
  Dr. David Corradi – CIKO
  Wat zeggen onderwijsdata over onderwijskansen?

 • 14.00: interactief deel
  USAB leden (en andere aanwezigen) krijgen de kans om de lezingen één op één te bespreken met de sprekers. Op het einde geeft elke spreker een korte slotbeschouwing over de discussie.
 • 15.00: Afsluitende beschouwing door prof. dr. Thomas Vanoutrive en dankwoord door prof. dr. Wouter Vandenhole (voorzitter academische werkgroep USAB)

Over USAB

USAB is een vereniging binnen onze universiteit die staat voor ‘Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding’. USAB wil studenten en personeel van de Universiteit Antwerpen sensibiliseren zodat ze zich bewust worden van de armoedeproblematiek. Ieder jaar nodigt USAB een faculteit uit om zichzelf voor te stellen.