“Scholen zijn echt vragende partij”

UAntwerpen lanceert lespakketten over klimaatverandering

Voor leerkrachten secundair onderwijs is het een uitdaging om de snel ontwikkelende wetenschap rond klimaatverandering te behandelen voor de klas. Daarom richt de Universiteit Antwerpen samen met de steden Antwerpen en Sint-Niklaas ‘Klimaatlink’ op, een platform dat klimaatonderwijs aan klimaatwetenschap koppelt. Vanaf 25 oktober stelt Klimaatlink lespakketten gratis beschikbaar voor alle leerkrachten secundair onderwijs.

In 2019 vond 58% van de Belgen de klimaatver­an­de­ring zwaar bedreigend. In 2021 daalde dat cijfer naar 42%. De Belg is daarmee Europees kampioen in veronachtzaming van de klimaatproblematiek. Bewustwording is dus van groot belang. Het platform Klimaatlink kan op dat vlak een belangrijke rol spelen.

Het project zag twee jaar geleden het levenslicht binnen het Global Change Ecology Centre van de Universiteit Antwerpen. In samenwerking met leerkrachtenteams in een tiental scholen uit het secundair onderwijs ging een werkgroep aan de slag en ontwikkelde vier educatieve lespakketten voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. 

De eerste twee pakketten behandelen de basiswetenschap rond klimaatverandering en de oplossingen voor de klimaattransitie, met oog voor economische en sociale uitdagingen. De andere twee zetten volledig in op de praktijk: met hands-on STEM-pakketten leren de leerlingen zelf een wetenschappelijk project opzetten en de gevolgen van de klimaatverandering op hun directe leefomgeving in kaart brengen.

Onderwijs reageert positief

“Klimaatlink startte in augustus 2020. Tijdens het daaropvolgende schooljaar ontwierpen we de eerste lespakketten in samenwerking met tientallen wetenschappers en leerkrachten. In het schooljaar erna werden de eerste lespakketten uitgetest in de deelnemende scholen. Via de feedback van leerlingen en leerkrachten hebben we alles nog verder aangepast en verbeterd”, vertelt Arne Ven, projectcoördinator van Klimaatlink.

"De lespakketten werden door de deelnemende scholen erg positief onthaald” vertelt Eric Struyf, onderzoeksmanager van het Global Change Ecology Centre. “De uitrol ervan bracht veel enthousiasme en positieve reacties teweeg. De lespakketten van Klimaatlink zijn dan ook uniek en enorm flexibel. Ze zijn toepasbaar in zowel bso, tso, kso als aso, ze linken direct met de eindtermen en bieden heel veel mogelijkheden tot uitbreiding of focus. We merken duidelijk dat hier een grote vraag naar is.” 

Op dinsdag 25 oktober werden de lespakketten van Klimaatlink officieel voorgesteld tijdens een evenement op de Stadcampus van UAntwerpen. Het lanceringsevenement was in een mum van tijd volzet. 

Nieuwe plannen

“Klimaatlink bestaat dankzij een startbudget van de Universiteit Antwerpen en cofinanciering van de steden Sint-Niklaas en Antwerpen”, vertelt prof. Ivan Janssens, woordvoerder van het Global Change Ecology Centre. “In 2023 gaan we nog verder in interactie met de leerkrachten. We openen een loket voor vragen rond de lespakketten en leggen ook de basis voor de ontwikkeling van nieuwe lespakketten. Maar we willen ook voorbij 2023 doorgaan en een langetermijnproject opbouwen, waarbij we, naast leerkrachten en wetenschappers, ook industrie en ngo’s betrekken.”

Voor het lanceringsevent van Klimaatlink liep de hele zaal vol.

“Zo willen we de concrete kennisnoden verder invullen: waarom zouden we geen lesmateriaal ontwikkelen dat dieper ingaat op de energietransitie, op digitalisering en klimaat, op de sociale uitdagingen van de klimaattransitie of op de circulaire economie? Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat alle scholieren uit het secundair onderwijs de nodige kennis hebben over de klimaattransitie, de rol die zij zelf kunnen spelen en de grootste maatschappelijke uitdagingen. Zo zullen ze merken dat een oplossing complex, maar verre van onmogelijk is.” 

Zoektocht naar nieuwe partners

Arne Ven: “Ons lanceringsevenement is ook een shout-out naar mogelijke geïnteresseerden die met ons verder hun schouders onder Klimaatlink willen zetten. We ervaren zo veel positieve reacties van de leerkrachten, dat het na 2023 echt niet mag ophouden. Daarom zijn we nu ook al proactief op zoek naar nieuwe partners die dit project verder richting zouden willen geven met ons.” Klimaatlink is een project van de Universiteit Antwerpen, met cofinanciering van de stad Antwerpen, stad Sint-Niklaas en de federale overheid.

www.uantwerpen.be/klimaatlink

klimaatlink@uantwerpen.be ​