Unief neemt steeds meer vrouwelijke proffen aan

In 2021 wierf UAntwerpen voor het eerst meer vrouwen dan mannen aan onder het academisch personeel

Op vrijdag 11 februari is het International Day of Women and Girls in Science. Uit recente cijfers blijkt dat er in 2021 aan UAntwerpen voor het eerst meer vrouwen dan mannen werden aangesteld onder het academisch personeel.

Sinds 2008 neemt UAntwerpen actief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op in het creëren van een meer inclusieve organisatie met gelijke kansen voor al haar studenten en personeelsleden, en dus wordt er ook actief ingezet op gendergelijkheid onder het zelfstandig academisch personeel (ZAP). Vandaag zijn de mannen (69%) nog duidelijk beter vertegenwoordigd dan de vrouwen (31%), maar het aantal vrouwelijke professoren neemt gestaag toe.

Gelijkheid via aanwervingen

Een van de manieren om meer gendergelijkheid te bekomen onder het academische korps is via (her)aanwervingen. In 2020 werden 60 academici aangeworven (45% was vrouw), in 2021 waren er 40 aanwervingen en was 55% vrouw. Het aantal aangestelde vrouwen steeg zo op twee jaar tijd van 33% in 2019 naar 55% in 2021. Zo werd 2021 het jaar waarin er voor het eerst meer vrouwen dan mannen werden aangesteld.

*Percentage juridisch geslacht (M/V) bij aanwerving en heraanstelling ZAP 2011-2021

Ook het aantal vrouwelijke studenten blijft jaar na jaar toenemen. In het academiejaar 2005-2006 was 52,6% van de studenten vrouw, in het academiejaar 2020-2021 was 56,3% van de studenten vrouw, al zijn er grote verschillen tussen de faculteiten. De Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Dierengeneeskundige wetenschappen is de faculteit met het meeste vrouwelijke studenten (76%).

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen telt dan weer het meeste mannelijke studenten (87%). De Faculteit Wetenschappen kent de grootste vooruitgang in genderevenwicht. Over een periode van vijftien jaar steeg deze van 25% naar 37% vrouwelijke studenten.

 Fotoshoot voor wetenschapsters

Om hun vrouwelijke academici te stimuleren om ook letterlijk in het voetlicht te gaan staan, organiseren de faculteiten Wetenschappen en Toegepaste Ingenieurswetenschappen op de International Day of Women and Girls in Science een fotoshoot voor hun vrouwelijke wetenschappers. “De professionele foto’s kunnen door onze vrouwelijke academici worden ingezet om zichzelf in de kijker te zetten op onder meer LinkedIN en de webpagina's van hun onderzoeksgroep", aldus Katleen Huyghe, directeur van de Faculteit Wetenschappen.