Studenten en onderzoekers kunnen grasduinen in uniek archief

Cameraman schenkt unieke verzameling opnames theater- en operavoorstellingen aan UAntwerpen

Cameraman Kamiel De Meester filmde 32 jaar lang, samen met zijn vrouw Leen, theater- en operavoorstellingen in België en Nederland. Van zijn unieke verzameling schenkt hij het merendeel aan de Universiteit Antwerpen. “Ik hoop dat de onderzoekers en studenten van de opleiding theater-, film- en literatuurwetenschap er plezier aan zullen beleven.”

Na een toevallige ontmoeting in het bekende café In Den Boer van Tienen begon het voor Kamiel in de Antwerpse Opera. Hij werd gevraagd er een voorstelling te filmen, opdat die kon worden gebruikt bij hernemingen van een stuk of wanneer er een acteur moest worden vervangen. Al snel werd het koppel ook door Toneelhuis, Blauwe Maandag Cie, Troubleyn, Ballet Van Vlaanderen en TG Stan gevraagd. Kamiel filmde, Leen verzorgde het geluid.

Kamiel De Meester aan de slag met filmlinten.

“In een mum van tijd waren we er kind aan huis”, lacht Kamiel. “We hebben er nooit voor moeten solliciteren.” Hun werk werd ook in Nederland opgemerkt, waar ze samenwerkten met Het Nationale Toneel, Het Zuidelijk Toneel, Toneelgroep Amsterdam, Ro-Theater, Theater Compagnie, De Appel en ’t Barre Land. Verspreid over 32 seizoenen filmde het koppel uiteindelijk 1644 voorstellingen. 

De voorstelling zoals die was

De opnames van Kamiel en Leen gebeurden met één camera. “We wilden de voorstelling echt capteren zoals die was, zoals het publiek die ook ervoer op dat moment. Dat apprecieerden de gezelschappen enorm. Wij stoorden de voorstelling niet, en we wilden er niet iets anders van maken dan ze was. We zorgden voor een naslagwerk”, aldus Kamiel.

Heel gegeerd waren ook de ‘excerpts’ – een soort korte reels – die Kamiel voor acteurs maakte. Dit soort samenvattingen van hun werk konden zij gebruiken als een soort visitekaartje of portfolio wanneer ze solliciteerden voor een rol.

De Meester (l.) schenkt zijn indrukwekkende verzameling aan prof. Kurt Vanhoutte.

De Meester koos ervoor zijn collectie aan de Universiteit Antwerpen te schenken. “Het is eigenlijk nooit Kamiels bedoeling geweest om zo’n uniek en belangrijk archief aan te leggen”, vertelt prof. Kurt Vanhoutte van het Departement Letterkunde. “Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat onze onderzoekers en studenten nu in die 1644 theater- en operavoorstellingen zullen kunnen grasduinen.”

“Ik hoop dat ze er evenveel plezier aan beleven als ik in de tijd”, besluit Kamiel.

Het volledige verhaal leest u op de blog van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: https://blog.uantwerpen.be/bladspiegel/kamiel-komt/.