Met droefnis in het hart nam de Universiteit Antwerpen afscheid van dr. ir. Serge Simon. Op 31 januari 2022 overleed dr. ir. Serge Simon. Serge Simon drukte zijn stempel op onze universiteit als Beheerder Personeel en Organisatie aan de Universiteit Antwerpen. 

De universiteit gedenkt hem in grote dankbaarheid. 

Namens de voltallige gemeenschap van de universiteit biedt rector Herman Van Goethem zijn innige deelneming aan familie, vrienden en collega’s.

Publicaties Serge Simon