Borstbeeld Peter Benoit wordt teruggeplaatst

Het borstbeeld van musicus Peter Benoit (1834 – 1901) krijgt opnieuw een waardige plaats op de Universiteit Antwerpen. Het borstbeeld werd verwijderd op grond van beperkte informatie die niet kan worden geverifieerd, waardoor de nagedachtenis van Benoit ten onrechte werd geschonden. Het borstbeeld zal een plaats krijgen in het historische universiteitsgebouw Het Brantijser, omdat zich daar de zetel bevond van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium dat mede onder impuls van Benoit werd opgericht.

“De geschiedenis van het gebouw en het levenswerk van Peter Benoit maken van Het Brantijser een waardige locatie om het borstbeeld op passende wijze in ere te herstellen”, aldus rector Herman Van Goethem. “Het plaatsen en wegnemen van standbeelden zijn belangrijke keuzes die op universitair niveau moeten worden beslist en niet binnen een faculteit. Inhoudelijk was dit ook geen goede beslissing, en daarom bied ik onze excuses aan namens de betrokken collega en namens de universiteit.”

“De Universiteit Antwerpen wil op een weloverwogen wijze inzetten op de omgang met het verleden. Ze gaat daarbij de eigen positie niet uit de weg, zoals recent bleek uit de medewerking aan de expo Congoville, in samenwerking met Openluchtmuseum Middelheim”, aldus nog de rector. “Vooral wordt ook nagedacht over curricula, vakinhouden en vraagstellingen. De universiteit wil zekerheden en denkkaders bevragen om zo bij te dragen aan de vorming van mensen als medeburgers in een samenleving waarin diversiteit en interdisciplinariteit vooropstaan.”