Op donderdag 27 oktober geeft Filip Dewinter, Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang, een lezing in een aula van de Universiteit Antwerpen. Rector Herman Van Goethem legt uit waarom die lezing op de universiteit mag plaatsvinden.

Beste collega’s en studenten

Beste allen

Ik ontvang uit diverse hoeken petities en reacties tegen een lezing die op 27 oktober door studenten wordt georganiseerd, in een aula van onze universiteit.

UAntwerpen houdt in deze kwestie de lijn aan die ze altijd heeft gevolgd, die aansluit bij het beleid van de andere Vlaamse universiteiten, en die vooral ook in overeenstemming is met de rechtsregels aangaande de vrijheid van meningsuiting.

De vrijheid van meningsuiting is het fundament van de democratie. Activiteiten zoals lezingen die studenten of studentenverenigingen organiseren, zijn een concrete invulling van de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid kent beperkingen in het strafrecht, maar preventieve censuur is niet mogelijk, want verboden door de Grondwet. Studenten kunnen dus een lezing organiseren aan de Universiteit Antwerpen, op voorwaarde dat er ook tegensprekelijk debat is. Dat is zo wanneer er een degelijke mogelijkheid is tot vragen stellen.

Wie aanstoot neemt aan de stellingen die in deze lezing wellicht zullen worden verdedigd, wordt dus met aandrang uitgenodigd om present te geven en tijdens of na de lezing de spreker te bestoken met alle mogelijke kritische vragen. De universiteit als instelling (bv rector, vicerector) zal uiteraard niet aanwezig zijn, omdat dit zou kunnen worden geïnterpreteerd als een teken van waardering. Maar studenten en collega’s kunnen uiteraard de lezing bijwonen.

Collega’s en studenten schrijven me dat ‘omvolking’ een theorie is waarbij wordt aangezet tot rassenhaat, geweld, enzovoort. In het verleden werd dit begrip zeker soms in deze zin gebruikt. Vraag is echter of de spreker van deze avond semantisch en qua analyse het begrip omvolking in deze zin zal gebruiken. Vermits preventieve censuur niet kan, is het dus afwachten wat de spreker deze avond in zijn toespraak en in zijn antwoorden zal meedelen. Het doelbewust en in het openbaar aanzetten tot discriminatie, haat, geweld of segregatie, is strafbaar naar Belgisch recht. Wie na afloop van de lezing van oordeel is dat dit inderdaad het geval is geweest, kan altijd kosteloos een klacht indienen via unia.be.

Sommigen maken zich zorgen over de veiligheid die avond. Aanwezigen kunnen hun ongenoegen uiten maar zulks moet altijd geweldloos zijn. Uiteraard werd overlegd met de ordediensten van de Stad Antwerpen, die ook aanwezig zullen zijn. Ook in het verleden zijn en reeds zeer betwiste lezingen geweest op UAntwerpen. Ik reken er ook nu op dat deze avond correct verloopt.

Vriendelijke groet

Herman Van Goethem

Rector