De Universiteit Antwerpen staat voor vreedzame samenwerking en verdraagzaamheid over grenzen heen.  We veroordelen dan ook nadrukkelijk de schending van de Oekraïense soevereiniteit en staan schouder aan schouder met de hele bevolking in Oekraïne. Ondanks de dramatische situatie blijven we hopen op een spoedig einde van de crisis. Ondertussen onderneemt UAntwerpen enkele initiatieven.

De Universiteit Antwerpen

  1. Maakt zich sterk om de nodige steun te bieden aan de Oekraïense en Russische collega’s en studenten die momenteel aan de Universiteit Antwerpen verbonden zijn. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat deze studenten en medewerkers nu moeten meemaken terwijl ze zo ver verwijderd zijn van hun familie en geliefden. Hoewel we niet bij machte zijn hun begrijpelijke zorgen en verdriet weg te nemen, zal de universiteit psychologische, administratieve en praktische hulp bieden aan ieder die dit wenst.
  2. Beseft dat vele partnerschappen in de academische wereld gebaseerd zijn op peer-to-peer relaties en onderschrijft eveneens dat vele Russische academici, op groot eigen risico, de invasie publiekelijk hebben veroordeeld. De universiteit garandeert daarom dat de dialoog met huidige partners mogelijk blijft. Wel zullen investeringen in onderzoeksprojecten met Russische partners uit voorzorg gepauzeerd worden. Nationale en Europese beleidslijnen zullen gehanteerd worden om deze beslissing met regelmaat te evalueren.
  3. Engageert zich om continu contact te zoeken met Oekraïense universiteiten alsook met leden van de Russische academische gemeenschap die de agressie tegen Oekraïne afwijzen. We willen zo hun noden detecteren en steun bieden waar nodig. 
  4. Blijft werken met relevante organisaties zoals Scholars at Risk om hulp en ondersteuning te bieden aan collega’s die in gevaar zijn, of het nu is door vreemde strijdkrachten die aanvallen of door een autoritair regime dat het vrije denken monddood wil maken.