Op sociale media circuleren enkele filmpjes waarin medewerkers van UAntwerpen zich, in een onderling gesprek na een practicumexamen, kwetsend uitlaten over studenten en bevolkingsgroepen.

UAntwerpen veroordeelt elke vorm van racisme. We beschouwen de diversiteit van de samenleving als een verrijking en meerwaarde, waardoor we ook van elkaar kunnen leren, en gezamenlijk en in onderling respect kunnen werken aan samenlevingsopbouw, gefundeerd op mensenrechten.

Onze universiteit wil dan ook gelijke kansen en ontplooiingsmogelijkheden bieden aan iedereen. Werken aan diversiteit vraagt een volgehouden inspanning en een opbouwende, positieve attitude. Als universiteit zullen we nog meer dan voordien inzetten op een respectvolle cultuur onder medewerkers en studenten.

UAntwerpen gaat na welke maatregelen moeten worden genomen in antwoord op wat gebeurd is.