UAntwerpen richt fonds voor Oekraïense vluchtelingen op

Universiteit wil actief solidair zijn met slachtoffers van Russisch oorlogsgeweld 

​Steeds meer burgers vluchten voor het Russische oorlogsgeweld. De nood aan opvang voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne wordt dan ook groter. De Universiteit Antwerpen richt daarom een fonds op om hulp en onderdak te bieden aan studenten, docenten en hun gezinnen. 

UAntwerpen staat voor vreedzame samenwerking en verdraagzaamheid over grenzen heen. De universiteit wil steun bieden aan de Oekraïense en Russische collega’s en studenten die momenteel aan UAntwerpen verbonden zijn. Hoewel de universiteit niet bij machte is hun begrijpelijke zorgen en verdriet weg te nemen, wordt wel psychologische, administratieve en praktische hulp geboden aan ieder die dit wenst. 

Fonds en pool van vrijwilligers​
De Universiteit Antwerpen richt daarnaast een fonds op om in de regio Antwerpen onderdak en hulp te bieden aan studenten, docenten en hun gezinnen. Studenten, medewerkers en alumni kunnen een gift overmaken aan het Universiteitsfonds met de vermelding ‘Hulp Oekraïense universiteiten’. “We willen zowel studenten en medewerkers van Oekraïense universiteiten als leden van de Russische academische gemeenschap die de agressie tegen Oekraïne afwijzen, helpen”, zegt rector Herman Van Goethem. Er zal ook nood zijn aan goed gecoördineerde materiële en psychologische ondersteuning, zowel voor de vluchtelingen als voor diegenen die opvang bieden. Daarom wil UAntwerpen binnen de eigen universiteit een pool van vrijwilligers uitbouwen. Studenten en medewerkers kunnen zich aanmelden: aan hen kunnen dan heel gerichte vragen op het vlak van materiële en psychologische ondersteuning. worden gesteld.  

 Actieve solidariteit
“De Universiteit Antwerpen staat schouder aan schouder met de slachtoffers van het Russische oorlogsgeweld in Oekraïne”, zegt rector Van Goethem. “Al zijn we redelijk machteloos tegenover wat er ginds gebeurt, laat ons door deze initiatieven alvast actief solidair zijn met de slachtoffers. We blijven hopen op een spoedig einde van de crisis.” 

www.uantwerpen.be/steunoekraine