Woven spaces

Prototypes die dialogeren met de identiteit van een ruimte

Vijf culturele plekken in Antwerpen treden op als gastheer en stellen enkele ruimtes open: Snijders-Rockoxhuis, Museum Plantin-Moretus, het FOMU, Kunstencentrum deSingel en Kasteel Middelheim.

De studenten kozen in groepjes van vier voor een van deze locaties en gingen aan de slag. Ze onderzochten de architectonische mogelijkheden van hout aan de hand van verschillende ontwerpthema's die eigen zijn aan het materiaal: vervlechting, tektoniek, stapelen, reliëf, ultralicht en ruimteraster. In 15 dagen leerden ze de basisvaardigheden van houtbewerking met handzagen en beitels. Zo leerden ze een materiaaltaal kennen die bijdroeg aan de architectonische ingreep die ze in de gegeven context passend vonden.

De resultaten zijn experimentele prototypes die dialogeren met de identiteit van de opgegeven ruimte en die staan voor een diepgaand, persoonlijk en sociaal geïntegreerd ontwerpproces. 


Ontdek de ontwerpen online: