Crafted Interspaces

Prototypes die dialogeren met de identiteit van een ruimte

Vier culturele plekken in Antwerpen treden op als gastheer en stellen enkele ruimtes open: Snijders-Rockoxhuis, het MAS, Museum Vleeshuis en het Red Star Line Museum.

De studenten kozen in groepjes van vier voor een van deze locaties en gingen aan de slag. In 15 dagen leerden ze de basisvaardigheden van houtbewerking met handzagen en beitels. Zo leerden ze een materiaaltaal kennen die bijdroeg aan de architectonische ingreep die ze in de gegeven context passend vonden.

De resultaten zijn experimentele prototypes die dialogeren met de identiteit van de opgegeven ruimte en die staan voor een diepgaand, persoonlijk en sociaal geïntegreerd ontwerpproces. 

Ontdek de ontwerpen online: