De barokperiode in Antwerpen is onlosmakelijk verbonden met de jezuïeten en de contrareformatie. Via onderwijs, prediking en pastorale zorg promootte de orde het katholieke geloof bij alle lagen van de bevolking. Tegelijk stelden de jezuïeten de religieuze beeldcultuur alomtegenwoordig met behulp van verschillende kunstvormen, waar ze zelf in bedreven waren of waar ze gerenommeerde kunstenaars voor inschakelden. Typerend zijn de massale verspreiding van devotieprentjes, hun samenwerking met Vlaamse meesters zoals Rubens, en de bouw van de in 1621 voltooide Ignatiuskerk, de huidige Sint-Carolus Borromeuskerk. 

Anno 2023 onderzoeken we de cultuurhistorische impact van de jezuïeten op het Antwerpse stadsweefsel met de evenementenreeks ‘Barokke influencers. Jezuïeten, de stad en de muzen’. In samenwerking met verschillende Antwerpse partners zetten we het unieke erfgoed van de orde in de schijnwerpers. Op het programma staan zowel culturele als academische evenementen. Een overzicht: 

Een tentoonstelling schenkt aandacht aan de bijzondere beelden die de orde gebruikte om haar visie op geloof en samenleving kracht bij te zetten. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience brengt de Sodaliteit – het gebouw waar de jezuïeten wekelijkse bijeenkomsten organiseerden voor de (mannelijke) elites van Antwerpen –  weer tot leven in een virtuele reconstructie. Een stadswandeling neemt bezoekers mee naar de verschillende hotspots van de jezuïeten in het barokke Antwerpen.

Een congres, een zomerschool en een lezingenreeks brengen het thema ook internationaal onder de aandacht. De meeste activiteiten vinden plaats in en rond de Sint-Carolus Borromeuskerk, het meest verbluffende resultaat van de synergie tussen de zelfbewuste orde en de artistieke scène van toen.

‘Barokke influencers’ is een initiatief van de Stichting Jezuïetenerfgoed. Deze Stichting werd opgericht door de Universiteit Antwerpen en het UCSIA. De Stichting legt zich toe op de wetenschappelijke en maatschappelijke valorisatie van het roerend materieel erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen en daarbuiten.​


Steun dit project

Wil je graag jouw bijdrage leveren? Dat kan!

Belastingvermindering
Wist je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan. Een extra stimulans dus om 'Barokke Influencers' maximaal te steunen.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding 'fiscaal attest' en jouw voorkeursbestemming, in dit geval 'Barokke Influencers' toe in de mededeling.
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden.


Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft, in dit geval: 'Barokke Influencers'.

Bezorg het ingevulde formulier:  

           -  digitaal: via universiteitsfonds@uantwerpen.be  (een scan of foto is voldoende)

          -  per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen