Fundamenteel biologisch onderzoek

Het project Vogelpopulaties volgt jaar na jaar dezelfde kool-en pimpelmezen op in nestkasten. Door dit consequent zo aan te houden wordt het mogelijk om trends en/of veranderingen op lange termijn waar te nemen. Dit fundamenteel biologisch onderzoek is nodig om veranderingen in vogelpopulaties en in hun gedrag te verklaren in relatie tot klimaatverandering of andere milieutrends.

Databank

Het project beschikt momenteel over een enorme databank sinds meer dan 40 jaar om de effecten van klimaatverandering op te volgen en na te gaan hoe vogels hierop reageren. Het financiële kostenplaatje vereist een continue financiering op lange termijn, terwijl onderzoeksmiddelen doorgaans tot enkele jaren beperkt zijn. Om het onderzoek te kunnen verderzetten, is er dan ook financiële hulp nodig zodat dezelfde populaties jaarlijks grondig kunnen worden opgevolgd.  

Dit onderzoek geeft niet enkel inzicht in de vogelpopulatie maar het verrijkt ook onze kennis over de natuur en het effect van de mens op de natuur.

Wil je meer informatie over het onderzoek? Neem dan een kijkje op de projectpagina

Steun dit project

Wil je graag jouw bijdrage leveren? Dat kan!

Belastingvermindering

Wist je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan. Een extra stimulans dus om ons project maximaal te steunen.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding 'fiscaal attest' en jouw voorkeursbestemming, in dit geval: 'Vogelpopulaties', toe in de mededeling.

Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden.

Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft.

Bezorg het ingevulde formulier:  

           -  digitaal: via universiteitsfonds@uantwerpen.be  (een scan of foto is voldoende)

          -  per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen