Ter nagedachtenis van het te vroege overlijden van Dennie Lockefeer op amper 42-jarige leeftijd richtte het Universiteitsfonds samen met Van Moer Logistics en tal van geëngageerde partners de "Leerstoel Dennie Lockefeer" op. Dennie Lockefeer is en was binnen de havengemeenschap en in het bijzonder in de wereld van de binnenscheepvaart erg gewaardeerd voor zijn inzichten en expertise.

De "Leerstoel Dennie Lockefeer" zet in op drie pijlers:

  • Onderzoek: doctoraat over de 'toekomstvisie voor de binnenvaart'
  • Onderwijs: een jaarlijkse prijsuitreiking voor de beste thesis over binnenvaart en een tweejaarlijkse fee voor de Antwerp Inland Navigation School
  • Dienstverlening: een lezingenreeks gelinkt aan binnenvaart

Niet enkel bedrijven kunnen hun bijdrage leveren aan deze leerstoel. Ook particulieren kunnen een gift overmaken. Iedereen die een bijdrage doet aan deze leerstoel, behoort tot 'Vrienden van de Leerstoel Dennie Lockefeer.'

Meer weten? Neem een kijkje op de website.

Steun dit project

Wil je graag jouw bijdrage leveren? Dat kan!

Belastingvermindering
Wist je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan. Een extra stimulans dus om 'vriend van Dennie Lockefeer' te worden.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding 'fiscaal attest' en jouw voorkeursbestemming, in dit geval: 'Dennie Lockefeer' toe in de mededeling.
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden.

Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft.

Bezorg het ingevulde formulier:  

           -  digitaal: via universiteitsfonds@uantwerpen.be  (een scan of foto is voldoende)

          -  per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen