CLAIRE staat voor Clean AIR for Everyone en is het citizenscienceproject van UAntwerpen. Het project heeft als doel het effect van trage wegen en groenelementen op de plaatselijke luchtkwaliteit in kaart te brengen. Dit gebeurt door met een buggy vol meetapparatuur rond te wandelen in Mortsel en Wilrijk. In dit project worden de concentraties fijnstof, ultrafijnstof en roet als belangrijkste indicators gezien voor luchtvervuiling. Het CLAIRE-project heeft al twee mascottes: Claire en Gilbair. Ieder van deze poppen heeft een eigen meetbuggy en een eigen wandelroute. Heel wat enthousiaste vrijwilligers schreven zich in om zich tijdelijk als zorgzame (groot)ouders te ontfermen over Claire of Gilbair en met hem of haar op wandel gaan. Zo wandelden Claire en Gilbair in 35 wandelweken maar liefst 3680,50 km op 568 wandelingen! 

Gezondheidsimpact van luchtvervuiling bij jonge kinderen

Een goede luchtkwaliteit is uiteraard voor iedere burger belangrijk. Het CLAIRE-project richt zich echter specifiek op het in kaart brengen van de blootstelling van jonge kinderen aan verkeersgerelateerde vervuiling. Deze zeer kwetsbare groep - in dit project vertegenwoordigd door onze schattige peuterpoppen Claire en Gilbair - bevindt zich dikwijls het dichtst bij de vervuilingsbron, namelijk de uitlaatpijpen van wagens. Eerder onderzoek toonde reeds aan dat de vervuiling op deze hoogte groter is dan op ademhalingshoogte van een volwassene. Met dit project hopen we om de blootstelling aan verkeersgerelateerde vervuiling voor baby’s en peuters concreet in kaart te brengen.

Meer weten? Neem zeker eens een kijkje op de website.

Op 2 mei 2022 vond het slotevent van het CLAIRE-project plaats waar de resultaten gedeeld werden. Kon je hier niet bij zijn of wil je het slotevent herbeleven? Neem dan zeker een kijkje op de website

Steun dit project

Wil je graag jouw bijdrage leveren aan het CLAIRE-project? Dat kan ofwel via een steunpakket ofwel via een gift:

  • Je kan als bedrijf of als particulier je steentje bijdragen. Hiervoor hebben we een aantal steunpakketten uitgewerkt, afhankelijk van jouw budget en jouw wensen. Ontdek de CLAIRE-steunpakketten. Je kan deze steunpakketten via een gift financieren mét een fiscaal voordeel.

  • Doneer een vrijblijvende gift en doorloop de stappen hieronder. Wist je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan. Een extra stimulans dus om 'CLAIRE' maximaal te steunen.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding 'fiscaal attest' en jouw voorkeursbestemming, in dit geval 'CLAIRE' toe in de mededeling.
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden. Je kiest hiervoor bij 'Kies je project' voor 'ander'. Nadien krijg je de mogelijkheid om het project 'CLAIRE' manueel in te vullen.


Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft, in dit geval: 'CLAIRE'.

Bezorg het ingevulde formulier:  

           -  digitaal: via universiteitsfonds@uantwerpen.be  (een scan of foto is voldoende)

          -  per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen