Dierproeven zijn een omstreden onderwerp in de maatschappij. Hoewel het belangrijk is om geneesmiddelen voor mens en dier vooraf uitgebreid te testen voordat ze op de markt komen, is er steeds meer aandacht voor diervrije onderzoeksmethoden. Ook aan de Universiteit Antwerpen is dit het geval. De Universiteit Antwerpen wil aan de hand van alternatieve methoden dierproeven vervangen of verminderen. Belangrijk hierbij is uiteraard de garantie dat geneesmiddelen voor mens en dier veilig en effectief blijven.

Het onderzoek

Biomedisch en fundamenteel onderzoek vertrekken meestal vanuit een gekend en vertrouwd diermodel. Nieuwe alternatieve pistes onderzoeken via een diervrij model is niet eenvoudig of zonder risico. Een financieel draagvlak voor onderzoekers is dan ook cruciaal om hen mogelijkheden te bieden alternatieve onderzoeksmethodes uit te breiden en te valideren. Iets waar ook jij een waardevolle bijdrage voor kan leveren.

Databank

Er bestaat reeds een databank, RE-Place, waar alternatieve methodes voor dierproeven, NAMs (New Approach Methodologies), terug te vinden zijn. Deze databank verzamelt alle methoden waarmee we dierenproeven kunnen vervangen of verminderen, enkele reeds bestaande voorbeelden zijn: de Cornea-on-chip, het screenen van therapieën op basis van identificatie van organoïden in helderveldmicroscopie, toxische ontwikkelingstesten van zebrafish embryo’s of een in vitro darmdialysemodel (met dikke darmfase). Dankzij deze databank kunnen wetenschappers eenvoudiger alternatieve onderzoeksmethoden voor dierproeven bestuderen en zelf ook toepassen binnen hun eigen werkdomein.

Hoe kan u bijdragen aan diervrije onderzoeksmethoden?

Het doel is het aanbod van alternatieve methoden voor dierproeven verder uit te breiden en zo een betere bescherming te bieden van het dierenwelzijn. Met de hulp van jouw bijdrage krijgen onderzoekers de kans sneller en gerichter in te zetten op de verdere realisatie van diervrije methodes. Zo help jij rechtstreeks mee aan de oplossingen van morgen!

Steun dit project

Steun dit project

Wil je graag jouw bijdrage leveren? Dat kan! 

Belastingvermindering

Wist je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding 'fiscaal attest' en jouw voorkeursbestemming, in dit geval 'Diervrije onderzoeksmethoden' toe in de mededeling. 
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden.

Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulierte bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft, in dit geval: 'Diervrije onderzoeksmethoden'.

Bezorg het ingevulde formulier:  

  • per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen