Workshop
Er wordt een korte inleiding gegeven zodat je inzicht hebt in het vormen van een digitaal beeld.  Daarna gaan we aan de slag met het softwarepakket Matlab en bewerken we met behulp van matrices je eigen digitale beelden. 

Wat doen de leerlingen? 
De leerlingen werken in de computerklas met het softwarepakket Matlab en krijgen door het stapsgewijs uitvoeren van opdrachten inzicht in het bewerken van digitale beelden.  Er wordt een belangrijke link gelegd met matrices en hoe krachtig dit wiskundig instrument is in de digitale leefwereld. 

Tijdsindeling activiteit
3 uur doorlopend.

Benodigde voorbereiding door leerkracht? 
Niet nodig, voorkennis van matrices is handig, maar niet noodzakelijk 

Wat kan de leerkracht doen met de kennis van het experiment in de les? 
De leerkracht kan de kennis over matrices en beeldverwerking als motivatie gebruiken in een volgende les.  De leerlingen en leerkrachten kunnen later zelf aan de slag met behulp van freeware Octave.

Praktisch

Begeleiders van de Universiteit Antwerpen
Inge Coudron

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be