Practicum
In dit practicum komt met behulp van 3D-software Inventor Professional het computergesteund ontwerpen tot simuleren aan bod: het modelleren van eenvoudige onderdelen, het assembleren tot een samenbouw, het animeren van de beweging, het uitvoeren van enkele ontwerpcontroles, eventueel het uitvoeren van eerste simulaties (sterkte, modaal).

Wat doen de leerlingen?
Elk van de hiervoor opgesomde stappen worden eerst door de begeleider m.b.v. de software gedemonstreerd. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag en voeren ze opdrachten uit aan de hand van een begeleidende tekst. Dit gebeurt individueel op de aanwezige computers. Samenwerking wordt gestimuleerd. Bij elke stap wordt aandacht besteed aan criteria zoals efficiëntie en correctheid.

Tijdsindeling activiteit
3 uur doorlopend.

Voorbereiding door de leerkracht
Geen voorbereiding nodig.

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de klas?
In dit practicum leren de leerlingen dat het gebruik van dergelijke software fijner ontwerpen toelaat en dat kennis van de ondersteunende vakken zeer belangrijk is.

Praktisch

Begeleider van de Universiteit Antwerpen
Eric Lenssen

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be