Experiment
Bier, wijn, kaas en yoghurt zijn misschien de bekendste, maar ook salami, zuurkool, tofu en kombucha zijn fermentatieproducten. In deze activiteit gaan we na wat de chemische en de biologische verschillen zijn tussen vers, gefermenteerd en gewoon rot voedsel. Ook de gezondheidsaspecten van verschillende fermentatieproducten komen aan bod.

Wat doen de leerlingen?
Proeven van verschillende fermentatieproducten.
Microscopie en kleuringen

  • ​Analyse van chemische aspecten (pH-meting, gasproductie meten)
  • Enten van verschillende stalen op cultuurmedium
  • Zelf opstarten culturen: neem je yoghurt / kefir / ... mee naar huis.

Tijdsindeling activiteit
Experimenten en demo’s, samen 2,5 uur.

Voorbereiding door de leerkracht
Geen voorbereiding nodig.

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de klas?
Fermentatieproces verder opvolgen (pH, gasproductie, kabbelen van de melk)
Groei van culturen op plaat verder bestuderen.

Praktisch

Begeleider van de Universiteit Antwerpen
Katrien Michiels

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be.