Sociale Wetenschappen

Professionele stage

Een stage buiten de universiteit

Wil je graag een professionele stage buiten de universiteit? Ga vooral zelf op zoek naar bedrijven of organisaties binnen sectoren die jou aanspreken.

Kan je toch wat hulp gebruiken? Neem dan contact op met mevr. Karen Meynen, die je toegang kan geven tot een database met aanbod van externe organisaties. Deze is vooral gericht op stages voor politieke en communicatiewetenschappen, maar bevat een ruim aanbod aan mogelijke plaatsen.

Hieronder alvast ook een concreet aanbod van het Hannah Arendt Instituut:

Stage lopen bij het Hannah Arendt Instituut

Onze gegevens

●        Naam: Hannah Arendt Instituut vzw 

●        Adres: Zoutwerf 5, 2800 Mechelen

●        Website: hannah-arendt.institute en arendt-academy.be

●        Verantwoordelijke:  Christophe Busch - algemeen directeur

●        Aanspreekpunt voor stages: Marjan Verplancke - coördinator vorming

Wie was Hannah Arendt?

Hannah Arendt (1906-1975) noemde zichzelf geen filosoof maar een ‘politiek denker’. Ze werd als Joodse in Duitsland geboren. In 1933 vluchtte ze voor het nationaalsocialisme en de Jodenvervolging. Haar verdere leven en academische carrière speelde zich voornamelijk in de VS af. Zij schreef over thema’s als totalitarisme, autoriteit, politiek handelen, de directe democratie, de vrijheid van denken en morele keuzes. Hannah Arendt pleitte voor een actief burgerschap, waarbij meerstemmigheid, verbinding, kritisch denken en dialoog centraal staan.

Het Hannah Arendt Instituut

Het Hannah Arendt Instituut werd begin 2020 opgericht door de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen en Stad Mechelen. Intussen sloten ook de KU Leuven, Universiteit Gent en Universiteit Hasselt zich aan. 

Sinds begin 2023 is Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, voorzitter. Jan Danckaert, rector van de Vrije Universiteit Brussel, is ondervoorzitter. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad. Zij geven onze werking mee vorm en inhoud.

Het Hannah Arendt Instituut bestaat uit een klein, maar gemotiveerd operationeel team van vijf medewerkers, aangevuld met zeven onderzoekers van verschillende Vlaamse universiteiten.

Wat doen we?

Onze diverse en snel veranderende maatschappij biedt ons grote kansen en stelt ons tegelijk voor concrete uitdagingen. Het Hannah Arendt Instituut wil daarop inspelen en meewerken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt. Dat doen we door wetenschappelijke kennis over onze drie pijlers - burgerschap, stedelijkheid en diversiteit - te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers.  Of kort gezegd: de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Om de brede concepten ‘burgerschap, stedelijkheid en diversiteit’ concreter in te vullen, werken we rond zes thema’s: polarisatie & verbinding, diversiteit & inclusie, publieke ruimte & stedelijkheid, burgerschap & democratie, extremisme & totalitarisme, desinformatie & feitelijkheid. Daarbij houden we steeds onze kernwaarden voor ogen: feitelijkheid, meerstemmigheid, dialoog, originaliteit en impact.

Hoe doen we dat?

Wetenschapsvalorisatie 

We brengen wetenschap dichter bij professionals, beleidsmakers en burgers, zodat zij ermee aan de slag kunnen in de praktijk. Dit doen we door diverse tools en formats te ontwikkelen zoals opleidingen, online trainingen, podcasts, video’s, etc.

Onderzoek 

Indien de praktijk nood heeft aan wetenschappelijke kennis, dan doet het Hannah Arendt Instituut zelf onderzoek.

Publieksevenementen 

We organiseren allerhande studiedagen, lezingen en debatten over onze uiteenlopende thema’s zodat onderzoekers, professionals en het brede publiek samen in gesprek kunnen gaan.

Een stage bij het Hannah Arendt Instituut 

In het Hannah Arendt Instituut werken we graag met stagiairs. We zien hun frisse kijk en actieve inbreng als een meerwaarde voor onze werking. 

We zetten stagiairs in voor zeer diverse taken. Denk daarbij aan:

-          Desk research rond relevante onderwerpen;

-          Ondersteuning bij communicatie (research en redactie teksten en interviews voor print of online, sociale media, nieuwsbrief, contactlijsten samenstellen i.f.v. pers of evenementen, etc.);

-          Ondersteuning bij de organisatie van publieksevenementen (contact met en briefing van sprekers, logistieke ondersteuning tijdens het evenement, etc.);

-          Ondersteuning bij het ontwikkelen van vormingsmateriaal (online training, …);

-          Ondersteuning bij opnames van video’s  en podcasts;

-         

Hoe kandidaat stellen?

Heb je interesse om stage te lopen bij het Hannah Arendt Instituut? Bezorg ons jouw cv en motivatiebrief via info@hannah-arendt.institute.

Tijdens een kennismakingsgesprek polsen we in hoeverre jouw noden en verwachtingen aansluiten op de onze en die van jouw opleiding.

We bepalen in overleg op welke manier jouw stage vorm krijgt: in welke periode je stage zal lopen en wat jouw taken zullen zijn. Hou er rekening mee dat een deel van jouw stage uit thuiswerk bestaat.

Om de stage zo impactvol mogelijk te maken - zowel voor jou als voor ons - geven wij de voorkeur aan langere stages, die minstens drie tot zes maanden duren, waarbij de stagiair zich twee à drie dagen per week kan vrijmaken.

Onze stagiaires draaien mee in de organisatie naast de professionele medewerkers. Je wordt dus beschouwd als een volwaardig teamlid. Je krijgt een eigen e-mailadres en de beschikking over een computer. We voorzien geen vergoeding voor woon-werkverkeer, wel voor andere onkosten in het kader van de stage. Een vaste stagebegeleider zorgt voor een goede omkadering.

Een stage bij een ondersteunende dienst aan de UAntwerpen

Daarnaast biedt de Universiteit Antwerpen ook professionele stages aan. Een variërend specifiek aanbod vind je onderaan, maar er zijn nog heel wat meer mogelijkheden die we samen met jou kunnen verkennen.

Er liepen reeds honours studenten stage bij volgende diensten of aan de UA verbonden organisaties:

Afhankelijk van jouw interesse, beschikbaarheid en lopende projecten staan alvast deze diensten open voor nieuwe kandidaten. Interesse? Meldt dit even aan de coördinatoren en we vragen na of en wanneer er stageplaatsen beschikbaar zijn.


Concreet aanbod binnen de Universiteit Antwerpen:​

Professionele stage bij het Climate Team van de Universiteit Antwerpen

Wat houdt de stage in?

Hoe kunnen klimaatvraagstukken aan de eigen universiteit worden aangepakt? Het Climate Team van de Universiteit Antwerpen omvat personeelsleden, studenten, onderzoekers en docenten die samenwerken aan het doel dat UAntwerpen een voortrekkersrol opneemt in de duurzaamheidstransitie. Misschien binnenkort ook samen met jou?

Het UA-Climate Team biedt een stageplaats aan waarin je een stageproject mag uitwerken rond een thema dat in het verlengde ligt van jouw interesses. Je kan een thema kiezen dat aansluit bij één of meerdere van de 10 thematische werkgroepen (circulariteit, water, energie & gebouwen, financiën, internationale reizen, mobiliteit, voeding, compensatie, natuurbeheer, onderwijs).

Mag de student een eigen voorstel voor de invulling van een stage doen?

Jazeker. In alle werkgroepen zijn sociaal-wetenschappelijke vragen aan de orde, maar jij mag de specifieke invalshoek kiezen op basis van jouw interesse, die je verder kan verfijnen/aanscherpen in dialoog met de werkgroep.

Welke activiteiten worden voorzien?

Je leest je in, in het thema, o.m. op basis van verslagen van de werkgroepvergaderingen en neemt deel aan de vergaderingen. Na deze ‘watch, read & learn’-fase, schrijf je een startnota voor jouw stageproject, met een probleemstelling, onderzoeksvraag en beschrijving van de methode en timing. Daarna voer je je onderzoek uit en rapporteer je je bevindingen. Indien je dit wenst, dienen je resultaten ook als inhoudelijke input voor een klimaatevent aan de universiteit. De inhoudelijke voorbereiding en presentatie maken dan ook deel uit van je stage. Na een iteratief proces met feedback van de stagebegeleiders en de werkgroepleden, presenteer je je resultaten en lever je een finaal stageverslag op, incl. een procesbeschrijving en reflecties op wat je hebt geleerd.

Stagebegeleider ter plekke

Bij het kiezen en uitwerken van je stageproject krijg je de ondersteuning van de klimaatcoördinator van de Universiteit Antwerpen, Mariam Al-Bouawad, alsook van de werkgroepverantwoordelijke.

Academische stagebegeleider, mede-evaluator en initiële contactpersoon

Josefine Vanhille

Wat is de evaluatievorm? Is er een ‘eindproduct’?

Je wordt geëvalueerd op basis van je stageverslag en je inzet/houding tijdens je stageperiode.

Zijn er voorwaarden waaraan de studenten moeten voldoen om een stage te mogen beginnen?

Minstens 3de bachelor of master.

Minimum- of maximum- aantal studenten dat mag deelnemen?

Maximum 3 studenten

In welke periode van het jaar zou de stage kunnen plaatsvinden?

Gedurende het ganse academiejaar (1ste en/of 2de semester)

Andere opmerkingen?

Je bent in staat om relatief zelfstandig te werken, maar krijgt wel meermaals tips en ondersteuning van de stagebegeleider(s).