Sociale Wetenschappen

Student-assistentschap

Student-assistentschap

Hierna vind je het aanbod van posities als student-assistent. Student-assistentschap betekent dat je als student FSW een docent ondersteunt bij een specifieke taak, zoals begeleiding van practica.

Student-assistentschap Statistiek II

Promotor Karel Neels

Situering

Student-assistentschap Statistiek II

Aansluiting bij een bestaand opleidingsonderdeel

Statistiek II

Timing

BACH3/MA

Volgtijdelijkheid

Je hebt reeds een credit behaald voor Statistiek II

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Je score voor Statistiek II bedraagt 14 of meer.

Evaluatievorm

Je komt terecht in een team bestaande uit de titularis en de vaste praktijkassistenten en je begeleidt studenten die het vak Statistiek II volgen. Je professionele attitude en functioneren binnen het onderwijsteam wordt geëvalueerd door de titularis en de vaste praktijkassistenten, alsook je eventuele collega student-assistenten.

Aantal studenten dat kan deelnemen

Max. 5-tal

Waarom zouden studenten deelnemen?

Door het opnemen van een student-assistentschap maak je kennis met de andere kant van het onderwijs-gebeuren: door de nauwe interactie met de titularis en de vaste praktijkassistenten word je getraind in het communiceren van complexe inhoud, je leert functioneren in team en je neemt een gedeeltelijke verantwoordelijkheid op voor het begeleiden van jongere studenten. Het opnemen van een student-assistentschap getuigt van competentie, gedrevenheid, alsook zin voor initiatief en verantwoordelijkheid: steevast felbegeerde eigenschappen door selectiecommissies, en dit zowel binnen als buiten de universiteit.

Student-assistentschap Issues International Relations


Titel

Student-assistentschap Issues International Relations

Begeleider

Dirk De Bièvre

Situering

Your task as a student assistant consists of assisting groups of bachelor students (appr. 10) in close reading sessions of scientific texts. You will be expected to lead these reading sessions by moderating the presentation and discussion of two assigned texts per session. The sessions will take place 5 - 6 times from February till April on Fridays from 1 to 4 pm. 

You will participate in the weekly collective preparation of the sessions, together with the other assistants and professor De Bièvre, for which you yourself also do your preparatory reading, bring your questions, and agree together with the other staff which pedagogical goals we want to achieve that afternoon in the separate sessions.

Aansluiting bij een bestaand opleidingsonderdeel

Issues International Relations (IIR)

Timing

2e semester, midden-februari tot midden april

Volgtijdelijkheid

Je hebt met heel goede studieresultaten behaald voor minstens 2 van de volgende opleidingsonderdelen: ‘Issues in International Relations’ (BA PW), ‘History of International Relations’ (BA PW), ‘The European Union as a Political System’ (MA PS & IBD), ‘European Negotiation Seminar’ (MA PS & IBD) of ‘Theorieën van Internationale Betrekkingen’ (MA IBD).

Specifieke toelatingsvoorwaarden

/

Evaluatievorm

Prof. Dirk De Bièvre and the faculty assistant Zeger Verleye will hold a final conversation with you at the end of the series of reading sessions. In this conversation, we will evaluate the quality of your preparatory reading, your participation in the preparatory sessions with the other staff, as well as your self-assessment and students’ assessment of your performance.

Aantal studenten dat kan deelnemen

2

Waarom zouden studenten deelnemen?

Het student-assistentschap IIR biedt je zowel een inhoudelijke verdieping over onderwerpen van Europese en internationale samenwerking, als een pedagogische zelfbekwaming.