Ontwerp­wetenschappen

Abstract

Prof. Anne Lacaton and Prof. Jean Philippe Vassal

Met hun onderwijs- en ontwerppraktijk geven ze een duidelijk signaal aan de internationale (architectuur)gemeenschap: afbraak omwille van te beperkte comforteisen of wijzigende esthetische visies is vandaag niet meer tolereerbaar, maar transformatie en inzetten op duurzame circulaire economie is essentieel. In deze masterclass laten ze zien hoe ze via ontwerpend onderzoek ingaan op deze hete hangijzers in het maatschappelijke debat: creatieve oplossingen zoeken voor verlaten, vergruisde complexen en stedelijke contexten, duurzaamheid en stedelijke productiviteit en hoe via ontwerpend onderzoek en bouwpraktijk ontwerpers hun sociale en economische verantwoordelijkheid kunnen opnemen.