Gert Van Echelpoel

Door ‘denken’ en ‘doen’ streven de studenten naar de hoogste kwaliteit in hun visuele analyses en ontwerpcommunicatie

Gert Van Echelpoel is grafisch vormgever en gefascineerd door de kracht van het beeld en de typografie. Hij studeerde Grafisch ontwerp (Sint-Lucas Antwerpen), Schilderkunst (Sint-Lukas Brussel) en behaalde een pedagogisch bekwaamheidsbewijs (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen). Sinds de tijd dat hij afstudeerde wisselden periodes waarin de focus op toegepast grafisch werk lag zich af met periodes waarin hij voornamelijk autonoom beeldend werk maakte. Een constante in zijn loopbaan zijn de lesopdrachten in verschillende artistieke opleidingen. Na 20 jaar werkervaring ging Gert opnieuw studeren. Een postgraduaat Typografie en Vormgeving (Plantin Instituut voor Typografie) en een master Information Design (Luca School of Arts Brussel).
Aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen is Gert onderwijsbegeleider grafische tools, technieken en strategische verbeelding in de opleidingen Architectuur en Interieurarchitectuur. Hij is betrokken bij de opleidingsonderdelen Beeldcommunicatie, Beeldmethodiek, Discours, Portfolio, Publiceren, Studiereizen en Toegepast Management. In zijn lessen leer je met grafische software werken maar ook analoge technieken en inzichten omtrent typografie, lay-out, beeld, kleur, 3D-rendering en video komen er aan bod. Deze vaardigheden ga je inzetten in jouw architectuurcommunicatie. Je leert beelden, posters en publicaties maken die beargumenteren, onderzoeken, analyseren, inzicht verschaffen, overtuigen, prikkelen of tot nadenken stemmen. Ze dragen bij tot het discours dat je ontwikkelt en zijn nooit vrijblijvend of louter esthetisch. Het vermogen tot zelfreflectie en het ontwikkelen van een eigen beeldtaal staan daarbij centraal. 

Gert Van Echelpoel en de praktijk

Buiten zijn onderwijsopdracht is Gert redactielid en vormgever van de ONTO cahier-reeks en is hij als graficus betrokken bij onderzoeken aan de faculteit en de Design Sciences Hub.
In zijn studio werkt hij aan de vormgeving van boeken, tentoonstellingen of grafische en beeldende projecten.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina van Gert Van Echelpoel

gert.vanechelpoel@uantwerpen.be