Inge Somers

If you’re not prepared to be wrong, you’ll never come up with anything original
- Sir Ken Robinson

Inge’s verbondenheid met (het) interieur is groot. Zij behaalde een masterdiploma in de interieurarchitectuur, werkte vervolgens 15 jaar in verschillende ontwerpbureaus en is sinds 2006 full time betrokken bij de opleiding. Gefascineerd door de positie van de interieurdiscipline binnen het bredere ontwerplandschap, stapte ze in een doctoraatstraject en zij verdedigde in 2017 haar onderzoek onder de titel “Advancing Interiors. Interiorist voices on identity issues”. Sinds haar aanstelling beschouwt zij de transitie van een professionele naar een academische gerichtheid van de opleiding interieurarchitectuur als een persoonlijke missie. Dit vertaalt zich zowel in haar onderwijs, onderzoek als in het beleid van de opleiding, dat zij mee uitschrijft.
In haar lessen laat ze haar studenten kennis maken met de snel groeiende en inspirerende theoretische onderbouwing van de interieurdiscipline. Interieur is een studiedomein in volle ontwikkeling, dat zowel via het ontwerpen als via de theorie kan geëxploreerd worden. Studenten begeesteren om te onderzoeken en zich te ontwikkelen tot kritische en maatschappelijk bewuste denkers is daarbij essentieel.

Inge Somers en de praktijk

Het overkoepelend thema van Inge’s onderzoek is de disciplinaire identiteit en positie van interieurarchitectuur. Dit onderzoekt zij zowel binnen de academische als professionele context. Binnen de academische context focust zij zich momenteel op theorieontwikkeling over het sociaal bewust ontwerpen. Binnen de professionele context focust zij zich op het regulerend kader van de interieur discipline en dit i.s.m. de European Council of Interior Architects.
Vanuit een overtuigd en actief engagement is Inge betrokken bij het beleid en internationalisering van de opleiding. Zij is voorzitter van de curriculumvernieuwing, schrijft mee aan de missieteksten, leidt zelfevaluatieprocessen en is lid van verschillende werkgroepen en commissies. Zij is initiatiefnemer in de oprichting van het Europees platform voor Interior Educators (EiE).

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina van Inge Somers

inge.somers@uantwerpen.be