Dirk Geldof

Goed ontwerpen vraagt ook inzicht in onze veranderende samenleving. Ik doe de studenten die samenleving beter begrijpen.

Dirk is socioloog, met een focus op stad en superdiversiteit. Hij is als deeltijds hoogleraar verbonden aan de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur.
In het vak ‘Wooncultuur’ in 1ste bachelor interieurarchitectuur wil hij studenten anders leren kijken naar onze samenleving, en vooral naar haar bewoners en hun woonnoden. ‘Ontwerpen, maar voor wie?’ is de vertrekvraag voor een sociologische verkenning van onze snel veranderende samenleving.
In ‘Sociologie van Sociale Ruimte en Tijd’ in 3de bachelor interieurarchitectuur onderzoekt hij of je als ontwerper ook ‘tijd’ kan ontwerpen in onze versnellende samenleving. We onderzoeken ook of ruimte gedrag schept, of gedrag net de ruimte? Vanuit de sociologie van Tijd en Ruimte verkennen we zo waarom ruimte vooral relationeel is.

Dirk Geldof en de praktijk

Dirk is ook senior-onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee), en lector aan de opleidingen Gezinswetenschappen (Odisee) en Crossing Border (KDG Antwerpen).
De onderzoeksfocus van Dirk ligt op superdiversiteit, migratie en vluchtelingen. Hij publiceerde ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert.’ (9e geactualiseerde druk 2019), ‘Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij’ (6de herziene uitgave 2021) en ‘Als risico’s viraal gaan. Welke wereld na corona?’ (2de herziene uitgave 2020).
Momenteel begeleidt hij als promotor onderzoek rond vluchtelingen, met aandacht voor hun woonsituatie in en na opvang, en voor de veerkracht van vluchtelingen.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina van Dirk Geldof

Dirk.geldof@uantwerpen.be